از دیگر رسانه ها: اوباما فرصت جدید برای افغانستان

اشرف غنی احمد زی
Image caption از آقای احمد زی به عنوان یکی از نامزد های احتمالی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز نام برده می شود

روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، در شماره روز دوشنبه (29 دسامبر) مطلبی به قلم اشرف غنی احمدزی از چهره های برجسته سیاسی در افغانستان و وزیر دارایی پیشین این کشور منتشر کرده است که در آن آقای غنی احمدزی، روی کار آمدن حکومت به رهبری بارک اوباما در امریکا را دومین شانس افغانستان برای قرار گرفتن در مسیر درست و مطلوب عنوان کرده است.

آقای احمد زی در این نوشته خود به اظهارات صریح آقای اوباما اشاره کرده که گفته بود برقرار کردن ثبات در افغانستان از اولویت های اوست.

به نظر آقای احمد زی، این ثبات وقتی بدست می آید که افغانستان بتواند بر خود کنترل داشته باشد و این کنترل به باور اشرف غنی وقتی میسر است که به سه مساله توجه شود: نیرو و منابع آمریکایی، وسایل و قدرت ملی و بین المللی، و توجه به حال مردمی که مشتاق باز گشت قانون و عدالت در کشور شان هستند.

اشرف غنی احمد زی آنگاه به از دست رفتن فرصتی که در ابتدای کار و در روزگار پس از رفتن طالبان ایجاد شده بود اشاره می کند که دلیل عمده آن از نظر نویسنده ناکامی رهبران سیاسی افغان در رفع اختلاف دیدگاه های شان که باعث شد آنها نتوانند پدران بنیاد گذار نظام جدید برای ملت خود باشند.

نویسنده، ضمن برجسته کردن دوران بارک اوباما، به بر شمردن منابع بالقوه ای اقتصادی در افغانستان و اسم بردن از منابع زیر زمینی این کشور می پردازد که می توانند به عنوان منبع درآمد پایداری برای آینده ای افغانستان در نظر گرفته شوند.

آقای احمد زی در این نوشته بطور ضمنی از کشور های کمک کننده به افغانستان نیز انتقاد کرده است. او شیوه کار و وسایل به کار گرفته شده توسط جامعه جهانی در وضعیت جاری در افغانستان را نه تنها عامل حل مشکل نمی بیند بلکه آن را بخشی از مشکلات موجود قلمداد می کند.

به باور اشرف غنی احمد زی اوضاع کنونی را می توان با برطرف کردن ده ها هزار مورد از پراگندگی هایی که وجود دارد و باعث تباه شدن فرصت ها و نیز صرف منابع در امور همسان می شود، بهبود بخشید.

مطالب مرتبط