بمبگذاری انتحاری در شمال کابل

پلیس افغانستان (عکس از آرشیو)

مقامات می گویند در اثر یک حمله انتحاری در شمال کابل، دو نفر کشته و حدود بیست تن دیگر، به شمول دو سرباز آمریکایی زخمی شده اند.

این حمله که در آن، بمبها در داخل یک موتر (خودرو) جاسازی شده بود، در شهر چاریکار، در نزدیکی دفتر والی پروان رخ داد.

مقام های محلی در پروان می گویند کشته شدگان این انفجار که در حدود پنجاه کیلومتری شمال کابل صورت گرفت، غیرنظامی هستند.

این انفجار در پی افزایش خشونتها و بمبگذاری های انتحاری در افغانستان صورت می گیرد. روز گذشته یک بمبگذار انتحاری، بمبهای خود را در شهر خوست، در نزدیکی یک مکتب منفجر کرد که در آن شانزده نفر به شمول تعدادی از کودکان دانش آموز، کشته و نزدیک به شصت نفر دیگر زخمی شدند.

گزارشها حاکی است که انفجار در شهر چاریکار، زمانی صورت گرفت که سربازان آمریکایی در حال دیدار با والی پروان بودند.

یک سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت که دو سرباز آمریکایی که در بیرون ساختمان ولایت پروان حضور داشتند، در این انفجار زخمی شدند.

دو شب پیش، شهر کابل هدف پرتاب سه راکت قرار گرفت که در آن حداقل سه غیرنظامی کشته شدند.

آمریکا در نظر دارد برای کاهش نا امنی و مبارزه با گروه های شورشی مسلح، ظرف شش ماه آینده، بیست تا سی هزار سرباز کمکی به افغانستان بفرستد.

مطالب مرتبط