نشریات کابل: سه شنبه ۱۰ جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به تحلیل و بررسی اوضاع اقتصادی و امنیتی افغانستان و برخی مسائل دیگر پرداخته اند.

روزنامه دولتی اصلاح با توجه به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در باره وضعیت اقتصادی مردم این کشور، تاکید کرده است که به ایجاد اشتغال و کار توجه بیشتری شود.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارشی با عنوان "حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم" نوشته است که ۳۳ درصد افرادی که توان کار را دارند بیکارند.

اصلاح نوشته است که اگر برنامه هایی در این زمینه به اجرا درنیاید، ممکن است وضعیت اقتصادی مردم با "بحران" روبرو شود. نویسنده تاکید کرده که نهادهای دولتی با کمک سازمانهای کمک رسانی و کشورهای کمک کننده زمینه های کار و اشتغال را به وجود آورند.

روزنامه ویسا حمله انتحاری در ولایت خوست را "وحشت" خوانده و نوشته است که این "وحشت" چگونه توجیه می شود. نویسنده پرسیده است که آیا "وحشت تعبیر دیگیری" هم دارد.

بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه، ۸ جدی/دی در خوست ۱۶ کشته و ۵۸ زخمی به جا گذاشت که بیشتر آنان را غیرنظامیان و دانش آموزان یک مدرسه تشکیل می دهند.

نویسنده ویسا در ادامه سرمقاله با انتقاد تندی نوشته است فرزندان بی گناه، پدران و مادران در افغانستان از هر طریقی کشته می شوند. روزنامه پرسیده آیا مادر مسلمانی که در خوست به ماتم نشسته آمریکایی است.

روزنامه هشت صبح هم در صفحه نخست خود نوشته است که با افزایش بمبگذاری های انتحاری در افغانستان، تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است.

هفته نامه مشارکت ملی در شماره تازه خود تشکیل نیروهای شبه نظامی قومی در افغانستان را "طرحی ناکام" خوانده است. به نوشته هفته نامه، این نیروها "صرفاً بر مبنای منافع شخصی" تشکیل می شوند.

نشریه پرسیده است که چرا به جای تاکید بر تشکیل نیروهای "ملیشه" (شبه نظامی)، به تقویت نهادهای امنیتی و نظامی توجه نمی شود. به باور مشارکت ملی نیروهای امنیتی به دلیل این که بر اساس منافع ملی تشکیل شده اند، به عنوان یکی از منابع قدرت ملی، دولت را در همه زمینه ها یاری می رسانند.

روزنامه افغانستان می نویسد که مردم از حکومت افغانستان فاصله گرفته اند. روزنامه نوشته که "یک جانبه گرایی" و تمرکز روی مسائل فرعی روند سیاسی را به زیان مردم تعییر داده است.

به باور روزنامه، فقر و فساد اداری کشور را با "فاجعه" بی اعتمادی مواجه خواهد کرد - فاجعه ای که به نوشته روزنامه، حل آن در آینده نزدیک کاری دشوار خواهد بود.

روزنامه پیمان در سرمقاله خود سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده که در مورد حملات اسرائیل به نوار غزه توجه لازم نکرده است. به نوشته روزنامه، این سازمان از آغاز بحران خاور میانه تا حال فقط به صدور قطعنامه و اعلامیه اکتفا کرده، در حالی که این منطقه در آتش جنگ می سوزد.

نویسنده در ادامه نوشته است که اگر کشورهای قدرت مند جهان "راه حلی عادلانه" برای مشکلات خاور میانه جستجو نکنند، جهان همچنان در اضطراب و نگرانی به سر خواهد برد. روزنامه افزوده که کشورهای جهان به دلیل منافع خود تلاش می کنند خاور میانه را در آتش نگهدارند.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشته است که در غزه "جوی خون" جاری است. نویسنده مطلب کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار داده که در مورد مشکلات فلسطینیان با "بی غیرتی" برخورد می کنند.

مطالب مرتبط