نشریات کابل: چهارشنبه ۱۱ جدی

بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان، طرح تشکیل نیروهای شبه نظامی قومی و افزایش حملات انتحاری و کشتار غیرنظامیان از مهم ترین مسایل بازتاب یافته در نشریات امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح بستهشدن راه خیبر - تورخم را بهانه ای برای "باج گیری" پاکستان عنوان کرده و نوشته است بسته شدن این مسیر برای تجارت افغانستان می تواند زیان بار باشد.

نویسنده هشت صبح با نگرش به تاریخ مناسبات میان افغانستان و پاکستان، چنین تحلیل کرده که یک بار این مسیر در زمان صدارت محمد داوود خان بسته شد که به باور نویسنده خسارات فراوانی را به افغانستان وارد کرد و موجب شد که افغان ها دست نیاز به سوی روسیه دراز کنند.

راه خیبر - تورخم که بندر کراچی را پس از عبور از مناطق دشوارگذار قبایلی به افغانستان وصل می کند، از دیروز به این سو به دلیل آنچه که نگرانی های امنیتی خوانده شده از سوی ارتش پاکستان بسته شده است.

روزنامه افغانستان طرح تشکیل شبه نظامیان قومی موسوم به اربکی را طرح "خطر آفرین" خوانده و هرگونه توجیه دولت در این مورد را غیرموجه دانسته است.

به نظر نویسنده روزنامه افغانستان، خواست مردم مبنی بر تامین امنیت سبب نمی شود که دولت غیرنظامیان را مسلح کند.

روزنامه افغانستان به این باور است که در حال حاضر هم شناخت نیروهای مخالف بسیار دشوار است و اگر این طرح پیاده شود معلوم نیست که به چه تعداد از مخالفان دولت در این روند مسلح خواهند شد.

روزنامه ویسا کشتار غیرنظامیان را مورد نکوهش قرار داده و نوشته، طالبان زیر هر نامی که دست به کشتار غیرنظامیان می زنند، نمی تواند توجیه پذیر باشد.

نویسنده ویسا همچنین کشتار غیرنظامیان از سوی دولت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است.

روزنامه پیمان افزایش حملات انتحاری مخالفان مسلح دولت را واکنشی به سیاست های نیروهای خارجی دانسته و نوشته، اعلام اعزام سربازان بیشتر به افغانستان از سوی ایالات متحد آمریکا سبب شده است تا طالبان مسلح یک بار دیگر برای نشان دادن حضور نظامی خود در این کشور بر حملات انتحاری بمب گذاری های کنار جاده ای بیافزایند.

روزنامه پیمان همچنین نسبت به سیاست های آمریکا و بریتانیا در جنوب افغانستان اظهار تردید کرده و نوشته این دو کشور در حال زورآزمایی با یک دیگر بر سر تصاحب جنوب افغانستان هستند که به نظر نویسنده از اهمیت استراتیژیک برخوردار است.

مطالب مرتبط