شماری 'از اعضای حزب اسلامی' در افغانستان کشته شدند

سربازان آمریکایی در افغانستان

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان می گویند در عملیات نظامی در شمال شرق کابل، پایتخت افغانستان، یازده نفر از شورشیان مسلح را از پای در آورده اند.

نظامیان ائتلاف می گویند این افراد به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وابسته بوده اند و به فعالیت های تروریستی در کابل و کاپیسا اشتغال داشتند.

در اعلامیه ای که نیروهای ائتلاف منتشر کرده آمده است که عملیات در ولسوالی سروبی با هدف حمله به یکی از فرماندهان نفرات حزب اسلامی انجام شد.

به گفته نیروهای ائتلاف، در عملیات سرکوب این شورشیان که در برابر نیروهای ائتلاف مقاومت مسلحانه کردند، نیروهای هوایی نیز مشارکت داشت.

ولسوالی سروبی در حدود شصت کیلومتری شمال شرق شهر کابل واقع است و در گذشته نیز شاهد فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان بوده است.

چهار ماه پیش، سربازان فرانسوی در همین ولسوالی با کمین شورشیان روبرو شده و در نتیجه ده سرباز فرانسوی کشته و بیست و یک سرباز دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله به نیروهای فرانسوی را در آن زمان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برعهده گرفت.

هفته پیش نیز نیروهای ائتلاف در ولسوالی سروبی عملیاتی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن، به گفته نیروهای ائتلاف، شش نفر کشته و سه تن دیگر بازداشت شدند.

مطالب مرتبط