نشریات کابل: شنبه ۱۴ جدی

مبارزه با طالبان در افغانستان و تامین امنیت در این کشور، از موضوعات اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود این پرسش را مطرح کرده که آیا اراده ای برای مبارزه با طالبان در افغانستان وجود دارد.

نویسنده روزنامه انتقاد کرده که با گذشت هفت سال از سقوط طالبان، هنوز هم مردم افغانستان قربانی حملات طالبان می شوند و نگرانیها در مورد بدتر شدن امنیت در این کشور افزایش می یابد.

نویسنده مطلب نوشته که در "سطوح بالا" برای مبارزه با طالبان اراده ای وجود ندارد. به نظر نویسنده اگر این اراده وجود داشته باشد، پلیس و ارتش افغانستان توانایی پایان بخشیدن جنگ در کشور را دارند و نیازی به افزایش نیروی بیشتر خارجی نیست.

روزنامه افغانستان هم نوشته که اگر دولت افغانستان و جامعه جهانی سیاستهای خود را در مورد مبارزه با طالبان هماهنگ کنند، "نتایج کارسازتری" به دست خواهند آورد.

به باور نویسنده، "عدم شفافیت در موضعگیری ها" انگیزه و اراده نیروهای داخلی و خارجی را در زمینه نظامی به شدت ضعیف کرده و با شکست مواجه خواهد کرد.

روزنامه مقامات دولتی را متهم کرده که در تقویت اراده مبارزه علیه تروریسم در میان نیروهای امنیتی "ناکام" بوده اند و اقتدار دولت را در "معرض تهدید" قرار داده اند.

طرح تشکیل نیروهای شبه نظامی قومی (ملیشیا) در افغانستان در صدر مطالب روزنامه پیمان قرار گرفته است. نویسنده مطلب تاکید کرده که این طرح به دلایل مختلف پذیرفتنی نیست.

به نوشته روزنامه، جامعه جهانی، به ویژه آمریکا در یافته است که توزیع اسلحه در میان مردم، روحیه جنگ طلبی و هرج و مرج را در افغانستان افزایش می دهد. به نظر نویسنده راه خروج از بن بست، کار مشترک با شوراهای قومی در سراسر افغانستان است.

نویسنده به این باور است که اجرای برنامه های بزرگ عمرانی می تواند احساس مسئولیت بیشتری را در میان مردم برای نگهداری از منافع خود به وجود می آورد. نویسنده افزوده ایجاد سیستم دفاع مردمی به جای ملیشیاسازی ممکن است فضای مناسبتری را به وجود آورد.

روزنامه دولتی اصلاح با توجه به توزیع مواد غذایی به نیازمندان در مناطق دوردست افغانستان، انتقاد کرده است که این مواد به صورت "درست و شفاف" به نیازمندان توزیع نمی شود.

روزنامه آرمان ملی مبارزه با فساد اداری در افغانستان را موضوع بحث خود قرار داده و خواستار تشکیل یک "کمیته ملی" در این مورد شده است. آرمان ملی نوشته است که نمایندگانی از قوای سه گانه دولت و همچنین نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در این کمیته باید عضویت داشته باشند.

به باور این روزنامه اداره هایی که تا حال از سوی دولت مامور مبارزه با فساد شده اند، نتوانسته کارآیی خود را در این زمینه ثابت کنند.

مطالب مرتبط