نشریات کابل: یکشنبه پانزده جدی

تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۰۸ در افغانستان، و عملکرد گروه های درگیر در جنگ علیه تروریسم، موضوع اصلی مورد بحث در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان با نگاهی به خشونتها در افغانستان در سال ۲۰۰۸، به نقل از دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل نوشته که در سال گذشته، بیش از هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و پانصد نفر دیگر زخمی شدند.

نویسنده این آمار را تکاندهنده خوانده و نوشته که ادامه این وضعیت، می تواند شدیدترین انتقادها را علیه دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور مطرح کند.

این روزنامه عملکرد گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان را، عامل اصلی کشتار غیرنظامیان خوانده و نوشته که این گروه ها، در خانه های مردم پنهان می شوند، و از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

نویسنده افزوده که عملیات نظامی نیروهای خارجی در افغانستان که گاهی براساس "اطلاعات نادرست" استوار است، نیز دلیل دیگری برای کشتار غیرنظامیان در افغانستان است.

روزنامه راه نجات در مطلبی زیر عنوان "۲۰۰۹ و آینده مبهم افغانستان" نوشته که در سال گذشته، اشتباهات در افغانستان تکرار شد و آینده را بیشتر از پیش در هاله ای از ابهام قرار داد.

نویسنده راه نجات افزود که جامعه جهانی، در پایان سال ۲۰۰۷ تعهد کرده بودند که در سال ۲۰۰۸، اصلاحات گسترده ای در عملکرد خود در افغانستان وارد خواهد کرد، اما به نوشته راه نجات، این عملکردها نه تنها اینکه اصلاح نشد، بلکه باعث افزایش جنگ در افغانستان شده و سنگین ترین تلفات را به غیرنظامیان و نیروهای افغان و خارجی وارد کرد.

راه نجات از طالبان نیز انتقاد کرده که در سال ۲۰۰۸ حمله به غیرنظامیان را شدت بخشیده و باعث افزایش کشتار غیرنظامیان شدند.

روزنامه پیمان نیز به کشتار غیرنظامیان در افغانستان پرداخته و نوشته که برخی از نهادهای سیاسی و از جمله پارلمان افغانستان، بارها طرح قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان را مطرح کردند اما این طرح گوش شنوای نداشته است.

نویسنده پیمان، عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان را "لجام گسیخته" توصیف کرده و افزوده که به نفع دولت افغانستان و آینده ثبات در این کشور نیست که چنین وضعیت همچنان ادامه یابد.

این روزنامه در ادامه نوشته است که دولت افغانستان می تواند با قانونمند کردن حضور نیروهای خارجی در این کشور، از "خودسری" این نیروها بکاهد و از سوی دیگر، به مردم افغانستان نشان دهد که دولت مستقل و دارای صلاحیت تصمیم گیری است.

مطالب مرتبط