انتظارات از اعلامیه مشترک افغانستان و پاکستان

سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به کابل به دنبال احساس نیاز به "صفحه جدیدی در روابط دو کشور" انجام شده است.

رهبران دو کشور درکابل اعلامیه تازه ای را امضا کردند که همکاری های کامل میان دو کشور و جامعه جهانی با هدف محو کامل گرایش های افراط گرایانه و تروریزم در منطقه، از نکات مهم آن اعلام شده است.

در این اعلامیه همچنین بر استفاده کامل از موقعیت جغرافیایی و مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور برای گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ای در ابعاد اقتصادی و زارعت و معارف تاکید شده است.

نکته مهم دیگر این اعلامیه توافق دو کشور برای همکاری در انتقال انرژی از طریق افغانستان به پاکستان و سایر کشورهای منطقه است.

شما چه فکر می کنید، آیا این اعلامیه جدید می تواند فصل جدیدی در روابط دو کشور که سالها روابط تنش آلودی داشته اند بگشاید؟

چه انتظارات عملی می توان از این اعلامیه داشت و از نظر شما چالش های موجود بر سر راه تحقق اهداف آن چیست.

برای شرکت در این برنامه که بصورت مستقیم بعد از مجموعه خبری ساعت شش و نیم به وقت افغانستان از برنامه شامگاهی بی بی سی پخش می شود، می توانید با این شماره تماس بگیرید: 00442078360331

همچنین می توانید نظرات خود را به نشانی زیر به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk