پذیرش نهادهای تحصیلی امسال: ۵۰ هزار دانشجو

آزمون ورودی دانشگاهها در کابل
Image caption امسال پنجاه هزار نفر در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و آموزشهای حرفه ای پذیرفته می شوند

وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید امسال از ۹۰ هزار داوطلب آزمون ورودی دانشگاه ها، ۵۵ هزار نفر پذیرفته می شوند.

مقامهای این وزارت می گویند از مجموع داوطلبان پذیرفته شده ۲۰ نفر آنان در دانشگاه های دولتی و ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر دیگر در موسسات تربیت معلم و مراکز آموزشهای حرفه ای پذیرفته خواهند شد.

آقای دادفر گفت، وزیر تحصیلات عالی افغانستان: "امیدوارم که در ۲۱ موسسه تحصیلات عالی، بیشتر از ۲۰ هزار نفر را جذب کنیم که این ۱۵ درصد نسبت به سال کذشته بیشتر خواهد بود. اما ۳۰ الی ۳۵ هزار در موسسات تحصیلات نیمه عالی جذب می شوند."

مقامهای وزارت تحصیلات عالی می گویند میزان پذیرش در نهادهای تحصیلات عالی، امسال ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته در مجموع حدود ۴۳ نفر در دانشگاهها و مراکز تربیت معلم و آموزشهای حرفه ای پذیرفته شده بودند.

آقای دادفر گفت اگر نهادهای تحصیلی پلیس و ارتش ظرفیت پذیرش خود را در اختیار این وزارت قرار دهد، میزان پذیرش دانشجو در این کشور به ۷۰ هزار نفر خواهد رسید.

وزیر تحصیلات عالی گفت: "اگر قرار باشد که پلیس ملی و ارتش ملی هم ظرفیت پذیرش خود را (به وزارت تحصیلات عالی) بدهند، ظرفیت آنها هم ممکن ۱۵ هزار دانشجو باشد، در این صورت حدود ۷۰ هزار ظرفیت وجود دارد."

این در حالی است که نهادهای تحصیلی نظامی و امنیتی شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو دارند که بیشتر با معیارهای پذیرش دانشجو در نهادهای تحصیلی عمومی مطابقت ندارد.

Image caption آقای دادفر گفت داوطلبانی که از پذیرش در دانشگاه ها باز می مانند، باید معلم شوند

آقای دادفر گفت تا اکنون نزدیک به ۵۰ هزار داوطلب کنکور از ۱۰ ولایت افغانستان، آزمون ورودی دانشگاهها را پشت سر گذاشته اند. او گفت داوطلبان دیگر تا دو ماه دیگر شامل این آزمون خواهند شد.

وزیر تحصیلات عالی گفت شمار پرسشهای آزمون کنکور امسال نسبت به سال های گذشته کم شده است. به گفته او به همین دلیل به داوطلبان کنکور وقت کمتری داده می شود.

به گفته او، در سال های گذشته آزمون کنکور شامل ۲۱۰ سوال با زمان بیشتر بود، اما امسال این رقم به ۱۶۰ سوال کاهش یافته که شرکت کنندگان در آزمون کانکور باید در مدت کمی بیشتر از دو ساعت تمام سوال ها را حل کنند.

آقای دادفر همچنین گفت آنعده دختران و پسران داوطلبی که از ورود به دانشگاه ها باز می مانند، می توانند به شغل آموزگاری در مکاتب (مدارس) بپردارند و از این طریق به نهادهای تحصیلات نیمه عالی راه یابند.

وزیر تحصیلات عالی گفت: "اکثراً سوال می شود که سرنوشت جوانانی که از صنف (کلاس) ۱۲ فارغ التحصیل می شوند چه می شود، اگر آنها خواسته باشند به وظیفه مقدس معلمی بروند که از این طریق شانس دارند که در دارالمعلمین ها (موسسات تربیت معلم) از صنوف ۱۳ و ۱۴ شروع کنند، عجالتاً ظرفیت پذیرش در این موسسات وجود دارد."

در آزمونی که روز پنجشنبه (۱۹جدی/دی) در کابل، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شد، نزدیک به ۱۲ هزار تن شرکت کردند. به گفته مقامهای وزارت تحصیلات عالی ۳۵ درصد این داوطلبان را دختران تشکیل می دهند.

در حالی که مقامات از فراهم کردن سهولت های بیشتر در برگزاری آزمون کانکور سخن می گویند، شماری از داوطلبان در کابل از هوای سرد در محیط آزمون، کمی وقت و کاهش شمار سوال های آزمون کنکور انتقاد کردند.

مطالب مرتبط