جسد داوود خان رسماً به خاک سپرده می شود

داوود خان
Image caption داوود خان بنیانگذار نظام جمهوری در افغانستان است

مقامهای افغان می گویند مراسم رسمی به خاکسپاری جسد محمد داوود، نخستین رئیس جمهوری این کشور و اعضای خانواده او را به زودی برگزار می کنند.

وزارت صحت (بهداشت) افغانستان اعلام کرده که کمیسیون ویژه ای سرگرم کار و تعیین تاریخ برگزاری این مراسم در کابل است.

فیض الله کاکر، معاون وزارت صحت افغانستان می گوید کمیسیون دولتی تحت نظر وزیر دفاع این کشور در حال بررسی چگونگی برگزاری مراسم خاکسپاری جسد داوود خان است.

به گفته آقای کاکر این مراسم احتمالاً تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.

محمد داوود خان پسر عم محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان بود و در سال ۱۳۵۲ نظام سلطنتی را با کودتایی بدون خونریزی سرنگون کرد و نظام جمهوری را در این کشور بنیاد نهاد.

داوود خان پس از پنج سال حکومت در کودتای کمونیستی سال ۱۳۵۷ به رهبری نور محمد تره کی همراه با شماری از اعضای خانواده و افراد نزدیکش کشته شد.

چندماه پیش کمیسیون ویژه ای به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان مامور کشف محل دفن داوود خان و شناسایی او شد.

این کمیسیون پس از چند ماه تحقیق و بررسی در ۱۴ قوس/آذر اعلام کرد که اجساد محمد داوود و ۱۵ عضو خانواده او را در محلی نزدیک به پلچرخی، در حاشیه شرقی کابل پیدا کرده است.

مقامات می گویند این اجساد از دو گور دسته جمعی به دست آمدند. به گفته آنان ۱۳ جسد دیگر نیز همراه با این جسدها به دست آمد،که مربوط به محافظان رئیس جمهوری پیشین می شود.

Image caption خانواده رئیس جمهوری پیشین افغانستان مشخصات جمجمه کشف شده را تایید کرده اند

پس از اعلام پیدا شدن جسد محمد داوود خان تردیدهایی وجود داشت که این جسد مربوط به رئیس جمهوری پیشین افغانستان باشد.

اما اعضای این کمیسیون، که شماری از مقامهای وزارت صحت هم در آن عضویت دارند، می گویند به مدارک و شواهدی دست یافته اند که هرگونه تردید در مورد انتساب این جسد به داوود خان را رد می کند.

فیض الله کاکر، معاون وزارت صحت افغانستان در یک نشست خبری گفت این مدارک و شواهد شامل یک جلد قرآن طلاکاری شده، دندان های مصنوعی، لباس و مشخصات جمجمه او است.

در خبرنامه ای که از سوی وزارت صحت افغانستان در این مورد منتشر شده آمده است که این قرآن را پادشاه عربستان سعودی در آخرین سفر داوود خان به عربستان سعودی به او داده بود.

به گفته آقای کاکر این قرآن در جیب جسد منسوب به داوود خان بود. بر اساس خبرنامه وزارت صحت، داوود خان این قرآن را همیشه با خود داشت.

در این خبرنامه همچنین گفته شده است که دندانهای مصنوعی جسد منسوب به رئیس جمهوری پیشین افغانستان با قالب آن که در موزیمی (موزه) ای در آلمان نگهداری می شود، مطابقت دارد.

معاون وزارت صحت می گوید مطابقت این قالب با دندان این جسد تایید می کند که جسد به دست آمده مربوط به داوود خان است.

آقای کاکر می گوید خانواده رئیس جمهوری پیشین افغانستان که برای کمک به کمسیون شناسایی به کابل آمده اند، مشخصات جمجمه و لباس داوود خان را تایید کرده اند.

مطالب مرتبط