نشریات کابل: دوشنبه ۲۳ جدی

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به هند، از موضوعهای اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی روز دوشنبه، ۲۲ جدید/دی، در سفری دو روزه به هند رفت و با مقامهای هندی، از جمله مان موهان سینگ، نخست وزیر در باره مبارزه با تروریسم، روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی و منطقه ای گفتگو می کند.

روزنامه افغانستان نوشته است که این سفر آقای کرزی پس از سفر آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان به کابل، نشانه ای از اهمیت هند برای افغانستان است.

روزنامه نوشته که کابل و اسلام آباد بارها بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده اما "در عمل نتیجه مطلوب نداده است". به نظر نویسنده، احتمالاً آقای کرزی به همین دلیل به هند رفته تا حمایت آن کشور را کماکان با خود داشته باشد.

به نوشته روزنامه، هند پس از کنفرانس بن آلمان در سال ۲۰۰۱ میلادی به کمک های خود به افغانستان ادامه داده و یکی از حامیان عمده این کشور است. نویسنده افزوده که همکاریهای هند برای افغانستان همچنان "مفید و موثر" است.

روزنامه دولتی انیس نوشته است که سفر آقای کرزی به هند، پس از سفر رئیس جمهوری پاکستان به کابل، بیانگر سیاست فعال افغانستان و همچنین نزدیکی روابط هند با افغانستان است.

روزنامه افزوده است که آقای کرزی در شرایط کنونی می تواند برای کاهش تنشها میان هند و پاکستان نقش بازی کند. اما روزنامه مشخص نکرده که او در این مورد چه کاری انجام می دهد.

اصلاح دیگر روزنامه دولتی هند را "کشور دوست" افغانستان خوانده و افزوده است که مردم افغانستان از کمک های هند سپاسگزار است.

این روزنامه ابراز امیدواری کرده که هند در بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریسم کمک های خود را افزایش دهد.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان هنگام سفر آقای زرداری به کابل در وزارت خارجه افغانستان علیه هند سخنرانی کرد.

نویسنده سرمقاله آرمان ملی تاکید کرده است که آقای کرزی در سفر خود به هند به مقامهای آن کشور اطمینان خواهد داد که روابط دیرینه هند و افغانستان آسیبی نخواهد دید.

روزنامه راه نجات به این باور است که افغانستان به صحنه ای برای رقابت های هند و پاکستان تبدیل شده و دولت افغانستان نتوانسته این کشورها را قناعت دهد که سیاست های افغانستان مبتنی بر بی طرفی است.

به عقیده روزنامه، هند در بازسازی افغانستان نقش خوبی داشته، اما به تعبیر نویسنده، پاکستان با دامن زدن به ناآرامی ها در افغانستان، همواره تاثیر منفی داشته است.

مطالب مرتبط