طرح تازه افغانستان برای بهبود کار ادارات محلی

مقام های دولت افغانستان از طرح تازه ای برای بهبود ادارات محلی در این کشور خبر داده اند.

بر اساس این طرح مقامهای محلی این کشور پس از این طریق یک کمیسیون غیردولتی منصوب خواهند شد.

به گفته مقام های دولت افغانستان، این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان ملل، شوراهاى ولایتی (استانی) و افراد بانفوذ داخلی خواهد بود. در حال حاضر شماری از مردم از شیوه انتصاب مقامهای محلی ناراضی هستند و انتقادهایی را در این مورد مطرح می کنند.

عدم هماهنگی میان مقامهای محلی، جانبداری عده ای از آنها از یکی از طرف های دعوی در دادگاه ها، دست داشتن برخی مقامهای محلی در فساد اداری، از مواردی است که شماری از مردم مطرح کرده اند.

یک شهروند افغان در شمال افغانستان گفت:"هر ولسوال ( فرماندار) که آمده، زمانی را سپری کرده، دارایی های عمومی را حیف و میل کرده و بالاخره رفته و شخص دیگری به جای او آمده است."

یک شهروند دیگر از جنوب افغانستان به خبرنگاران گفت: "ولسوال هایی را که دولت تعیین می کند باید ظرفیت و توانایی شخصی آنها را در نظر بگیرد تا او بتواند حاکمیت دولتی را به گونه ای که لازم است پیاده کند."

با آن که مقامهای محلی این ادعاها را رد می کنند، اما می گویند که به دلیل ناامنی ها، کمبود امکانات و نبود یک سیاست مشخص کاری با مشکلات زیادی روبرو هستند.

محمد حسن فیضی، ولسوال قره باغ ولایت غزنی می گوید مقامهای محلی با کمبود وسایل و کارمندان حرفه ای مواجهند.

آقای فیضی گفت: "در بخش اداری ما مشکلات بیشترى داریم، در ادارات باید اشخاص کاردان و حرفه داشته باشیم که نداریم و مانند دیگر کشورها ما نیز باید به کامپیوترو دیگر وسایل لازم دسترسی داشته باشیم که فعلا نداریم."

اداره ارگانهاى محلی که مسئولیت استخدام و نظارت بر کار مقامهای محلی را به عهده دارد، شماری از مشکلات مطرح شده از سوی مقام های محلی را تایید می کند. مسئولان این اداره می گویند که به دلیل کمبود امکانات نمی توانند به زودی همه این مشکلات را حل کنند.

برنا کریمی، معاون اداره ارگان هاى محلی افغانستان می گوید این اداره تلاش می کند که با راه اندازی برنامه هایی ویژه، سطح آگاهی مقامات محلی به ویژه ولسوال ها را بالا ببرد.

آقای کریمی گفت: "مشکلات تنها به شخص ولسوال منحصر نیست، مشکلات در همه ادارات ما وجود دارد. زمانی که ما از عدم هماهنگی صحبت می کنیم، این عدم هماهنگی در همه ادارات وجود دارد."

اداره ارگان هاى محلی افغانستان، که مستقیما تحت نظر رئیس جمهوری کار می کند، می گوید برای بهبود کار ادارات محلی نشست سه روزه ای را با شرکت شماری از مقامهای محلی برگزار کرده است.

به گفته مسئولان اداره ارگانهاى محلی، در این نشست نه تنها برای راه هایی برای حل مشکلات جستجو می شود، بلکه فعالیت اداره های محلی نیز بررسی می شود تا روند تقویت حاکمیت دولتی در این کشور بهبود یابد.