نشریات کابل: سه شنبه ۲۴ جدی

سفر اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به هند امروز هم مانند روز گذشته از موضوعهای مهم مورد بحث روزنامه های چاپ کابل است. این روزنامه ها همچنین مشکلات برنامه مین روبی در افغانستان را بررسی کرده است.

پیمان در سرمقاله خود با توجه به سفر اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به هند، نوشته است که "عدم توازن درسیاست های خارجی افغانستان بیداد می کند."

آقای کرزی یکشنبه گذشته، ۲۲ جدی/دی، در سفری دو روزه وارد هند شد و با مقامهای هندی، از جمله مان موهان سینگ، نخست وزیر آن کشور، در باره مبارزه با تروریسم و همکاری های دو جانبه و منطقه ای گفتگو کرد.

به باور پیمان، با توجه به تنش های موجود میان هند و پاکستان، سفر آقای کرزی به هند نمی تواند بدون "اشکال دیپلماتیک" باشد.

به نوشته روزنامه، سفر کرزی به هند با همه "خوش آمد گویی ها" به آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان در سفر او به کابل، می تواند حامل "پیام های بدی" به پاکستان باشد.

پیمان افزوده که بخشی عمده ای از ناآرامی های افغانستان ریشه در پاکستان دارد. به عقیده نویسند، سفرهای کرزی به هند از جانب پاکستان همواره با نگرانی دنبال شده و پیامدهای خوشی برای افغانستان در پی نداشته است.

اما روزنامه دولتی انیس نوشته است که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد با تمام کشورها بر اساس اعتماد و تفاهم متقابل رابطه داشته باشد. به نوشته انیس، نزدیکی روابط افغانستان با هند یا پاکستان به معنای آن نیست که افغانستان علیه یکی از این کشورها مشکل ایجاد کند.

انیس تاکید کرده که تروریسم در منطقه برای هر یک از این کشورها تهدید شمرده می شود، به همین دلیل باید این سه کشور در مبارزه با تروریسم موضع واحدی داشته باشد.

روزنامه افغانستان با توجه به درخواست مالی اخیر اداره مین روبی سازمان ملل متحد در افغانستان، برنامه مین روبی در افغانستان را با اهمیت دانسته است.

روز گذشته این اداره اعلام کرد که برای اجرای برنامه مین روبی در پنج سال آینده در افغانستان به ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد.

روزنامه نوشته است که پس از روی کار آمدن نظام جدید به رهبری حامد کرزی در افغانستان، مین روبی از "برنامه های حیاتی" بود که در این کشور آغاز شد. اما به نوشته روزنامه، این برنامه به دلایل مشکلات امنیتی و مالی نتوانست به پایان برسد.

نویسنده سرمقاله افغانستان بعید دانسته است که دولت افغانستان بتواند به براساس تعهد خود تمام مین های کشت شده در این کشور را تا سال ۲۰۱۳ میلادی به کلی پاک کند.

روزنامه راه نجات کشتزارهای مین در افغانستان را "میراث نامیمون" سه دهه جنگ در این کشور دانسته است. به نوشته روزنامه، مین های کشت شده در افغانستان تا امروز قربانی می گیرد، اما کسی نیست که به داد این قربانیان برسد.

مطالب مرتبط