مردم چه انتظاراتی از باراک اوباما دارند؟

باراک اوباما
Image caption بیشتر مردم جهان نسبت به ریاست جمهوری باراک اوباما خوشبینی وامیدواری نشان داده

روز سه شنبه گذشته، باراک حسین اوباما، به عنوان چهل وچهارمین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. به قدرت رسیدن او یک تحول بزرگ درتاریخ این کشور خوانده شده، زیرا وی نخستين سياه پوست آفریقایی تبار است که سمت ریاست جمهوری نیرومند ترین کشورجهان را به عهده می گیرد. سیاه پوستان تنها چیزی حدودی 13 درصد ازجمعیت بیش از سیصد وشش ملیون نفری آمریکا را تشکیل می دهند.

همچنین بطور گسترده به عنوان یک شخصیت الهام بخش به او نگریسته می شود. درنظرسنجیهای که اخیرا انجام گرفته، بیشتر مردم جهان نسبت به ریاست جمهوری باراک اوباما خوشبینی وامیدواری نشان داده و انتخاب اور را در تقویت روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان مهم دانسته اند.

آقای اوباما درحضور صدها هزار نفر، در سخنرانی خود در مراسم سوگند، گفت: "ما امروز در اینجا گردهم آمده ایم، چون امید را به جای ترس انتخاب کردیم، ووحدت را به جای بحران و اختلاف." وی خطاب به کشورهای مسلمان گفت: "ما به دنبال راهی برای به جلو رفتن هستیم که بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل استوار باشد".

رئیس جمهوری جدید آمریکا در اشاره ی مستقیم به افغانستان وعراق، دوکشوری که سلف وی جورج بوش به آنها حمله کرد گفت: " ما مسوولانه عراق را به مردم آن واگذاری خواهیم کرد وصلحی را که در افغانستان به دشواری بدست آمده، تقویت خواهیم کرد"

شما از رئیس جمهوری جدید آمریکا چه انتظاراتی دارید؟ آیا فکر می کنید که انتخاب او تأثیری بروضع در افغانستان وکشورهای مسلمان خواهد داشت؟

در مورد سیاست او در قبال افغانستان چه نظر دارید؟ آیا موافق ارسال نیروهای بیشتر آمریکایی به اين کشور هستید؟

سوالات و نظرات خود را می توانید ازطریق همین صفحه و یا هنگام پخش برنامه، روز پنجشنبه ازساعت شش وسی دقیقه تا هفت وسی دقیقه شام به وقت افغانستان در برنامه ی شامگاهی، با شماره تلفن ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ مطرح کنید. همچنین می توانید به آدرس dari@bbc.co.uk ایمیل بفرستید.