وزارت تجارت افغانستان: گندم قزاقستان را نمی خواهیم

خوشه های گندم
Image caption افغانستان برای تامین مواد غذایی مورد نیاز به کشور های خارجی متکی است

دولت افغانستان قرار داد انتقال نزدیک به 200 هزار تن گندم از قزاقستان به افغانستان را با چهار شرکت خصوصی لغوه کرد.

وزارت تجارت افغانستان می گوید این قرار داد به دلیل بی کیفیت بودن گندم قزاقستان و تاخیر در ورود آن، لغوه شده است.

وحیدالله شهرانی سرپرست وزارت تجارت افغانستان می گوید قرار بود چهار شرکت خصوصی نزدیک به 200 هزار تن گندم را که ارزش آن معادل شصت میلیون دلار می شد از قزاقستان خریداری و به افغانستان وارد کنند.

به گفته آقای شهرانی در نتیجه تحقیقات اولیه مشخص شد که این گندم بی کیفیت است.

اما شرکت های خصوصی نمی پذیرند که دلیل لغو این قرار داد، بی کیفیتی گندم بوده باشد، عده ای مسئولان این شرکت های خصوصی مدعی اند که وزارت تجارت افغانستان به صورت غیر سالم وارد رقابت با بخش خصوصی شده است.

خان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع افغانستان می گوید چنین اقداماتی از سوی شماری از نهاد های دولتی سبب شده است که بخش خصوصی اعتمادش را نسبت به دولت افغانستان از دست دهد.

اما سرپرست وزارت تجارت افغانستان با رد این ادعاها می گوید، دولت افغانستان از بخش خصوصی حمایت می کند، به شرط اینکه کارکرد بخش خصوصی با قوانین افغانستان سازگار باشد.

جدا از گیرو دار وزارت تجارت و بخش خصوصی، سوال اصلی این است که کمبود مواد غذایی و گندم چه خواهد شد.

وحید الله شهرانی در پاسخ به این سوال گفت:"دولت افغانستان هشتاد الی صد میلیون دلار را برای خرید گندم اختصاص داده و افزون براین، هند، آمریکا و سازمان جهانی غذا نیز تعهد کرده اند که 550 هزار تن گندم به افغانستان کمک کنند."

آقای شهرانی همچنین گفت بخشی از این گندم به افغانستان رسیده و باقی آن نیز در چند ماه آینده به این کشور خواهد رسید و در این صورت نیاز افغانستان به گندم تا حد زیادی حل خواهد شد.

Image caption خشکسالی های چند سال اخیر افغانستان را بیش از هر زمان دیگری نیاز مند گندم و آرد کشور های خارجی کرده است

لغو قرار داد خرید گندم و ورود آن به افغانستان در حالی انجام می شود که میلیونها نفر در افغانستان در معرض خطر گرسنگی هستند و بسته شدن راه های شماری از مناطق رساندن کمک غذایی به این نیازمندان را دشوار کرده است.

براساس گزارشها بین شش تا ده میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر گرسنگی هستند.

مطالب مرتبط