بحث مشروعیت یک ثلث مجلس سنا در مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption این نخستین بحث داغ در مجلس نمایندگان در آغاز سال چهارم کاری این مجلس است

مجلس نمایندگان افغانستان ادامه کار نمایندگان شوراهای ولسوالی ها در مجلس سنای این کشور را خلاف قانون اساسی دانسته است.

شماری از اعضای این مجلس در نخستین نشست خود پس از انتخاب هیئت اداری این مجلس به بحث های داغی در باره مشروعیت ادامه کار نمایندگان شوراهای ولسوالی ها در مجلس سنا پرداختند.

نمایندگان شوراهای ولسوالیها، که یک سوم اعضای مجلس سنای افغانستان را تشکیل می دهند، حدود سه سال پیش به دستور حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور از میان اعضای شوراهای ولایتی انتخاب شدند.

غیرقانونی؟

بیشتر اعضای مجلس نمایندگان افغانستان این امر را خلاف قانون اساسی این کشور دانستند و گفتند که این نمایندگان باید از سوی شوراهای ولسوالی ها انتخاب می شدند. این در حالی است که شوراهای ولسوالی ها خود تا اکنون انتخاب نشده است.

شمارى از نمایندگان عضویت نمایندگان شوراهای ولسوالی ها در مجلس سنا را "انتصابی" دانستند و تاکید کردند که ادامه کار آنان می تواند به حیثیت شورای ملی آسیب برساند.

یک عضو مجلس نمایندگان گفت: "اگر این سناتوران مجلس سنا، غیرقانونی بوده اند، از ابتدا غیرقانونی بوده اند.چرا این بحث امروز مطرح می شود؟ در قانون اساسی کجا پیشبینی شده است که این ثلث (مجلس سنا) به فرمان رئیس جمهور بیاید؟"

او افزود: "ما این را قبول کردیم و آنها به فرمان رئیس جمهور آمدند، در این سه سال که ما همه مسائل قانونی را به تصویب رساندیم، پس همه غیرقانونی بوده است. آیا رئیس جمهور این حق را داشته که ثلث سناتوران ولسوالی ها را توسط فرمان خود مقرر کند و به مجلس سنا بفرستد؟"

'غیرقانونی نیست'

اما شماری دیگر در مجلس نمایندگان بر این نکته تاکید کردند که نمایندگان شوراهای ولسوالی ها که از سه سال به این سو در مجلس سنا کار کرده اند، حال نیز می تواند به فعالیت های خود ادامه دهند.

یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان گفت: "به نظر من سناتوران ولسوالی ها غیرقانونی مقرر نشده اند، چرا که وقتی یک ثلث بزرگان در جرگه شرکت کرده بودند، هنوز شورای ملی به وجود نیامده بود. این تصمیم پیش از آن و در یک فرمان، که مطابق قانون اساسی است، گرفته شده بود."

این بحت ها با توافق نمایندگان بر سر تشکیل کمیسیون مشترک هر دو مجلس برای حل این مشکل به پایان رسید. براساس فیصله مجلس نمایندگان این کمیسیون مشروعیت بخشیدن به حضور نمایندگان شوراهای ولسوالی ها و چگونگی انتخاب آنان را بررسی خواهد کرد.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که این مجلس نتیجه فیصله نهایی کمیسیون مشترک را در یکی از نشست های آینده خود بررسی خواهد کرد.

مجلس نمایندگان افغانستان در حالی بر سر ادامه کار نمایندگان شوراهای ولسوالی ها در مجلس سنا انتقاد می کند که بر اساس قانون اساسی این کشور دوره کاری این نمایندگان حدود یک ماه پیش به پایان رسیده بود.

مجلس سنای افغانستان ۱۰۲ عضو دارد که ۳۴ عضو آن را نمایندگان شوراهای ولسوالی تشکیل می دهند. همچنین یک سوم اعضای این مجلس را نمایندگان شوراهای ولایتی و ۳۴ عضو دیگر آن را افراد انتصابی از سوی رئیس جمهوری تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط