نشریات کابل: دوشنبه ۷ دلو

روزنامه های چاپ امروز کابل به تحلیل و بررسی موضوعهای گوناگون، از جمله کشتار غیرنظامیان در افغانستان پرداخته است.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود با انتقاد از کشته شدن کسانی که غیرنظامیان در لغمان خوانده شده، نوشته است که "سیاسیت تغییر اوباما با کشته شدن غیرنظامیان عملی نمی شود".

روز پنجم دلو/بهمن نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خبر دادند که ۱۵ شورشی را در ولایت لغمان در شرق افغانستان کشتند. اما مقامهای محلی و دفتر رئیس جمهوری افغانستان می گویند این افراد غیرنظامی بودند. دفتر آقای کرزی شمار آنان را ۱۶ تن اعلام کرده است.

به نظر ویسا معضل افغانستان از چالشهای مهم فراراه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا است و اگر او در خصوص تلفات غیرنظامیان تغییر مثبتی نیاورد، به راه حل مورد نظرش در افغانستان دست نخواهد یافت.

اما روزنامه هشت صبح درگیری طالبان با روستاییان در ولایت بادغیس را مهم دیده و در سرمقاله خود با عنوان "صدای مردم صدای خداست" تاکید کرده است که این درگیری به عنوان "یک نمونه بی نظیر برای سیاستمداران و همکاران خاری آنها" بررسی شود.

روز گذشته، ۶ دلو/بهمن مقامات محلی بادغیس خبر دادند که در پی حمله طالبان به یک روستا هفت شورشی طالبان کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. همچنین به گفته آنان در این درگیری سه روستایی کشته و پنج روستایی دیگر زخمی شدند.

به نظر هشت صبح با رسیدگی به خواستهای مردم و ایجاد نهادهای مسئول در مناطق دوردست و روستایی، طالبان نه تنها توانایی نفوذ در میان مردم را نمی یابند، بلکه با مقاومت آنان نیز مواجه خواهند شد.

روزنامه دولتی هیواد فارغ التحصیلی ۸۴ دانشجوی کادیمی نظامی کابل و سخنان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در جمع این دانشجویان را در صدر خبرهای خود قرار داده است.

به نوشته هیواد آقای کرزی در مراسم فارغ التحصیلی این دانشجویان برخی کشورهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد که با استفاده از اختلافات افغان جنگ افزارهای ارتش افغانستان را از بین بردند. هیواد افزوده است که رئیس جمهوری این کشور در این مراسم تاکید کرد که افغانها خود در دفاع از کشور خود آماده شوند.

روزنامه افغانستان نوشته که "تحکیم پایه های دولت در گرو همکاری با جامعه جهانی است". روزنامه بدون این که به مورد خاصی اشاره کند، نوشته است که در این روزها "زمزمه ناهماهنگی" میان افغانستان و جامعه جهانی به گوش می رسد.

روزنامه افزوده که اقتصاد افغانستان متکی به کمکهای خارجی است، هزینه ارتش و جنگ با تروریسم هم متکی به همکاری های خارجی است. به نوشته روزنامه، تنش با کشورهایی که در افغانستان مشغول مبارزه است، به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست.

روزنامه پیمان با توجه به آغاز سال چهارم کاری شورای ملی افغانستان تاکید کرده است که مجالس این شورا نظارت بر کارکردهای قوه مجریه را افزایش دهد.

روزنامه همچنین در بخشی از سرمقاله خود از شورای ملی خواسته است که در باره برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری به رایزنی بپردازد و راهکاری را جستجو کند که این انتخابات به تعویق نیفتد.

مطالب مرتبط