نشریات کابل: سه شنبه ۸ دلو

آن چه که رویکرد جدید در سیاست های دولت افغانستان در مورد غرب و روسیه خوانده شده، از موضوعهایی بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با اشاره با نزدیکی حکومت افغانستان با روسیه، در مطلبی نوشته است که حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور به "سیاستی قدیمی نزدیک می شود که سر سردار داوود خان را برباد داد."

به باور نویسنده مطلب، آقای کرزی می خواهد سگرت/سگار آمریکایی را با گوگرد/کبرت روسی روشن کند، کاری که محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان می خواست با آن از دو ابر قدرت آمریکا و شوروی پیشین استفاده "حد اکثر" کند.

به نظر نویسنده، دولت افغانستان "پاره ای از سیاست ها و اشتباهات" گذشته این کشور را دوباره به اجرا می گذارد. نویسنده به این نظر است که روسیه نمی تواند با فرستادن چند فروند جنگنده نیازمندی های نظامی، اقتصادی و بین المللی افغانستان را برآورده کند.

روزنامه پیمان نوشته که آقای کرزی ظرف چند ماه اخیر از حمایت غرب ناامید شده و به همین دلیل بحث "روسیه و روسیه گرایی" را مطرح می کند، که به تعبیر نویسنده ناشی از "شتاب زدگی" در سیاستهای دولت افغانستان است.

روزنامه ضمن این که "هفت سال تجربه ناکام غربی ها در افغانستان" را مورد انتقاد قرار داده، نوشته است که مردم افغانستان هم به دلیل این که وضع زندگی شان بدتر از گذشته شده از حمایت غربی ها ناامید شده اند.

پیمان همچنین به این باور است که دولت مردان افغان با آگاهی از این که روسیه نمی خواهد با حضور ناتو و آمریکا در افغانستان خود را درگیر جنجالی بزرگ کند، قصد دارند از روسیه استفاده ابزاری کنند.

اما روزنامه دولتی انیس تاکید کرده است که افغانستان حق دارد با کشورهایی که نیازمندی های دفاعی این کشور را پاسخ گوید، قرارداد تهیه تجهیزات نظامی امضا کند.

انیس در سرمقاله خود همچنین نوشته است که افغانستان برای دفاع از خود به ارتشی متوازن با ارتش های کشورهای همسایه نیاز دارد.

روزنامه تاکید کرده است که ارتش افغانستان باید با جنگ افزارهای پیشرفته مجهز شود تا بتواند "آشوبگران داخلی و خارجی" را سرکوب کند و در اعاده ثبات در افغانستان نقش فعالی داشته باشد.

انیس همچنین جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داده است که ارتش افغانستان را در مقایسه با ارتش عراق کمتر مورد توجه قرار داده و وسایل و منابع مالی کمتری در اختیار آن گذاشته است.

اصلاح دیگر روزنامه دولتی ممنوعیت پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی افغانی از طریق شبکه های کیبلی/کابلی در ایالت سرحد پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است.

دولت پاکستان روز پنجشنبه گذشته، ۳ دلو/بهمن این ممنوعیت را اعلام کرد و به دنبال آن رسانه ها و مقامهای دولت افغانستان واکنشهای نسبتاً تندی نشان دادند.

اصلاح نوشته است که هنوز هم در پاکستان محافلی هستند که "با کج اندیشی" جلو پخش برنامه های تلویزیون های افغانی را می گیرند. روزنامه از دولت پاکستان خواسته است که این ممنوعیت را بردارد.

روزنامه افغانستان با توجه به گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی در باره مرگ و میر مادران در افغانستان، نوشته که دولت مکلف به تامین دسترسی مردم، به ویژه زنان به خدمات درمانی است.

به نوشته روزنامه در حال حاضر "روستاهای دوردست و حتی بسیاری از شهرها" در افغانستان از امکانات لازم بی بهره است. روزنامه انتقاد کرده است که اگر دولت حق دسترسی مردم به خدمات بهداشتی را نادیده بگیرد، تامین دیگر حقوق و نیازهای مردم از سوی دولت هم "شعاری بیش نیست."

مطالب مرتبط