13:22 گرينويچ - شنبه 31 ژانويه 2009 - 12 بهمن 1387

تشکیل واحدهای ویژه در کنار پلیس افغانستان

حنیف اتمر

حنیف اتمر: این برنامه از سوی متحدان بین المللی افغانستان نیز حمایت شده و مخارج آن از سوی آمریکا تامین می شود.

وزارت داخله/کشور افغانستان می گوید براساس برنامه جدید برای تامین امنیت شاهراه ها و تاسیسات دولتی نیروهای ویژه ای را تشکیل می دهد.

وزارت داخله می گوید این نیروها اونیفورمی مشابه به اونیفورم پلیس خواهند داشت، اما نه پلیس هستند و نه شبه نظامی.

حنیف اتمر، وزیر داخله افغانستان در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت در باره تشکیل این نیروها با حامد کرزی، رئیس جمهوری و مقامهای وزارت دفاع و اداره امنیت ملی هم گفتگو کرده است.

آقای اتمر گفت این نیروها زیر نظر وزارت داخله خواهند بود و در تامین امنیت شاهراه ها و تاسیسات دولتی سهم خواهند گرفت.

وزیر داخله گفت این برنامه اولا در ولایت های ناآرام افغانستان عملی می شود و جوانانی که از سوی مردم محل معرفی شوند، شامل این نیروها خواهند شد.

او گفت این افراد تحت نظر مربیان وزارت دفاع و وزارت داخله آموزش می بینند و با تجهیزات پلیس مجهز می شوند.

آقای اتمر گفت: "این واحدها با جذب جوانان کشور تاسیس می شود، جوانانی که از سوی مردم معرفی شوند، و سابقه ارتکاب جرم ندارند. جوانانی که وزارت امور داخله، وزارت دفاع و اداره عمومی امنیت ملی شایستگی و سوابق شان را تصدیق کنند."

وزیر داخله گفت این برنامه از سوی متحدان بین المللی افغانستان نیز حمایت شده و مخارج آن از سوی آمریکا تامین می شود.

اما آقای اتمر نگفت که شمار کل این نیروها چند خواهد بود.

وزیر داخله همچنین تاکید کرد که این نیروها به هیچ وجه شبه نظامی، که از آن در افغانستان گاهی به نام (ملیشیا و اربکی) هم یاد می شود، نخواهد بود.

بلکه به گفته او این نیروها در تامین امنیت نیروهای امنیتی را کمک خواهند کرد.

پیش از این طرح تشکیل نیروهای شبه نظامی قومی در افغانستان به شدت رد شد، زیرا نمایندگان شورای ملی، رسانه ها و گروه های سیاسی مطرح، شدیدا با این طرح مخالفت کردند.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.