نشریات کابل: یکشنبه ۱۳ دلو

اقدام اخیر دادگاه عالی افغانستان برای برکناری نزدیک به ۵۰ قاضی و کارمند اداری نهادهای قضائی کشور، از مهمترین موضوعهای مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روز گذشته، ۱۲ دلو/بهمن دادگاه عالی افغانستان اعلام کرد که این قاضیان و کارمندان نهادهای قضائی را از سراسر کشور از کار برکنار و محکوم به زندان کرده است.

روزنامه انیس این اقدام قوه قضائیه افغانستان را "آغاز مبارزه جدی" این قوه در مبارزه با فساد اداری دانسته است.

به نظر انیس اگر نهادهای قضائی موفق به پاکسازی این نهادها از "شر مفسدان داخلی" شوند، می توانند راه را برای مبارزه با "اخلال گران امنیت" هموار کنند.

انیس افزوده که مردم از این اقدام دادگاه عالی حمایت می کنند و منتظر اقدامات جدی تر مقامهای این دادگاه علیه فساد اداری در نهادهای قضائی کشورند.

اما روزنامه افغانستان آغاز مبارزه دادگاه عالی با فساد را "دیر" دانسته و افزوده است که مبارزه با فساد در کل دستگاههای دولتی در سایه "ملاحظات قومی، حزبی، زبانی و خانوادگی" در زمانی خیلی کم توسعه یافت.

روزنامه برخلاف آن چه که پیش از این همواره عنوان می شد، کمی حقوق کارمندان دولت را دلیل اصلی فساد در نهادهای دولتی ندانسته است؛ به نظر نویسنده، کارمندانی که حقوق کم می گیرند، توان رشوه ستانی کمی دارند، اما مقامهای بلندپایه با پشتوانه قومی، حزبی و خانوادگی، "بدون ترس" رشوه های بزرگی می گیرند.

به نوشته سرمقاله نویس روزنامه، نهادهای عدلی و قضائی بیشتر به فساد آلوده اند. نویسنده پرسیده است که دادگاه عالی چرا پیشتر از این اقدام به مبارزه با فساد نکرد. به نظر روزنامه، مردم امروز هر اقدام مقامهای دولتی، ولو به ظاهر مثبت را "نوعی فریب" تلقی می کنند.

هفته نامه مجاهد هشدار حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره جنگ افزارهای سنگین نظامی به غرب را در مطلبی تحلیل کرده و آن را چندان موثر ندانسته است.

نویسنده مطلب به این باور است که به فرض این که کشوری به افغانستان هواپیماهای جنگی بفرستد، این هواپیماها باید به پرواز درآیند، در حالی که به نوشته نشریه، فرودگاهها و فضای کشور در اختیار آمریکایی ها است.

این هشدار به نظر نویسنده با آن که بسیار جدی نیست، اما به نحوی نگرانی کشورهای منطقه از وضع افغانستان را نشان می دهد. به نوشته نشریه، ممکن است این موضع آقای کرزی از حمایت "بعضی کشورهای منطقه" برخوردار باشد.

روزنامه هشت صبح با توجه به آن چه که "سکوت معنی دار" در برابر تعویق انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانسان خوانده، نوشته که "فضای سکوت" در کشور نشان می دهد که جامعه تا چه حدی "به همه چیز بی تفاوت" شده است.

روزنامه هشدار داده که اگر مردم و احزاب سیاسی در برابر تعویق انتخابات، که نویسنده آن را "غیرقانونی" خوانده است، واکنش نشان ندهند، این حرکت به یک "سنت" مبدل می شود.

روزنامه در ادامه نوشته که "سکوت معنی دار" نمایندگان مردم، احزاب سیاسی و رهبران جهادی، نشانه ای از یک "معامله بزرگ سیاسی بر سر نقض قانون اساسی" است.

مطالب مرتبط