نشریات کابل: یکشنبه ۲۰ دلو

کنفرانس امنیتی مونیخ و جنگ با تروریسم در افغانستان، از مهمترین موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه انیس با توجه به نشست امنیتی مونیخ و اعزام نیروی بیشتر نظامی آمریکایی به افغانستان، هشدار داده است که وضعیت سیاسی در افغانستان و پاکستان "در حال نوسان" است و برخورد تند با ستیزه جویان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

روزنامه در سرمقاله خود نوشته است که آمریکا و اروپا در کنار "سیاست نظامیگری" باید از "سیاست آشتی سیاسی" با بخشی از گروهایی که از لحاظ ایدئولوژیک با سازمانهای تندرو ارتباط ندارند، کار گیرند.

به نوشته انیس، در حال حاضر هزاران ستیزه جوی مسلح به دلایل گوناگون در کنار ستیزه جویان القاعده می جنگند، اما به تعبیر نویسنده، آنان از لحاظ نظری با برنامه های این گروه مخالفند. ولی روزنامه توضیح بیشتری در این مورد نداده است.

اصلاح دیگر روزنامه دولتی با توجه به شرکت شماری از رهبران کشورهای بزرگ غربی که در افغانستان نیرو دارند، در نشست مونیخ، ابراز امیدواری کرده است که در این نشست تصمیم هایی اتخاذ شود که برای ریشه کن کردن تروریسم در افغانستان موثر باشد.

روزنامه همچنین تاکید کرده است که در این نشست راه حل هایی جستجو شود که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کند.

روزنامه افغانستان معتقد است که بسیار دور نخواهد بود که فعالیت های گروه طالبان به پایان برسد. به نوشته روزنامه طالبان به دلیل ترس از آینده خود دست به حملات تروریستی می زنند.

نویسنده ترور سه مقام محلی در شرق افغانستان در شب و روز شنبه، ۱۹ دلو/بهمن را "آخرین تقلای" گروه طالبان در "ماههای پایانی عمر" این گروه دانسته است.

روزنامه هشت صبح در مقاله ای نوشته است که "طالبان نماینده قوم پشتون نیستند" و فرض کردن این گروه به عنوان یک جنبش قومی، ناشی از "خبط فاحش و سهل انگاری در شناخت طالبان و مردم افغانستان است."

به نظر نویسنده مقاله، طالبان متشکل از "تروریست های خارجی، مافیای مواد مخدر، طلاب مدارس پاکستانی و کمونیست های سابق حناح های خلق و پرچم اند."

به عقیده مقاله نویس هشت صبح، مردم عادی قوم پشتون قربانیان اصلی حملات طالبان اند و هرگز از طالبان حمایت نکرده اند.

روزنامه آرمان ملی مدعی است که مقامهای دولت افغانستان از کشتار غیرنظامیان در این کشور "استفاده سیاسی" می کنند و آن را وسیله تداوم قدرت خود قرار داده اند.

سرمقاله نویس آرمان ملی افزوده است که مقامهای دولت افغانستان در گذشته با این موضوع با "اغماض" برخورد می کردند، اما حالا آن را در برابر انتقادهای اخیر مقامهای غربی به بحث داغی مبدل کرده اند.

روزنامه در ادامه کشتار غیرنظامیان را "عملی نابخشودنی" دانسته و از نیروهای بین المللی در افغانستان خواسته است که با تمام امکانات تلاش کنند تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند.

هفته نامه مجاهد با توجه به تاخیر انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که قانون اساسی این کشور "به طور واضحی نقض" شده و این کشور با "بحران قانونی" مواجه شده است.

مجاهد در مقاله ای برای جلوگیری از بحران های آینده و پرهیز از نقض قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه برای اصلاح این قانون را یکی از راه حلها در این مورد دانسته است.

به نظر نویسنده مجاهد، افغاسنتان در وضعیت پیچیده ای قرار گرفته و برای بیرون رفت از این وضعیت باید کمیسیونی با توافق تمام گروه های سیاسی و قومی طرح "جامعی" را برای اصلاح قانون اساسی آماده کند.