پارلمان افغانستان به دو وزیر پیشنهادی کرزی رای مثبت داد

مجلس نمایندگان
Image caption تایید دو وزیر پیشنهادی آقای کرزی از سوی مجلس نمایندگان، احتمالاً تا حدی فشارها بر کابینه او را کاهش خواهد داد

مجلس نمایندگان افغانستان به وحیدالله شهرانی و عبدالکریم براهوی نامزدهای پست وزارتهای تجارت و امور مهاجران رای مثبت داد.

آقای شهرانی با ۱۱۰ رای به عنوان وزیر تجارت و صنایع و عبدالکریم براهوی با ۱۰۴ از ۱۹۲ رای به عنوان وزیر امور مهاجران رای اعتماد گرفتند.

اما اسدالله خالد نامزد پست وزارت سرحدات رای کافی نیاورد. آقای خالد ۹۱ رای مثبت، ۸۲ رای منفی و ۱۸ رای باطل داشت.

آقای براهوی و آقای خالد از چند ماه پیش به این سو به عنوان "سرپرست" در همین پست ها کار می کردند.

آقای براهوی پیش از آن که در ماه میزان/مهر گذشته به سرپرستی وزارت امور مهاجران گماشته شود، به عنوان وزیر امور سرحدات کار می کرد.

آقای خالد که در رای گیری امروز از سوی مجلس نمایندگان رد شد، در گذشته به عنوان والی قندهار کار کرده است، اما کار او در قندهار با انتقادهایی هم همراه بود.

وحیدالله شهرانی پسر نعمت الله شهرانی، وزیر حج و اوقاف افغانستان است. او در پی استیضاح و رد صلاحیت امین فرهنگ از سوی مجلس نمایندگان، در دسامبر گذشته به عنوان سرپرست به وزارت تجارت و صنایع رفت.

وحیدالله شهرانی پیش از آن معاون انوارالحق احدی، وزیر مالیه/ دارایی بود.

در نشست امروزی مجلس نمایندگان او با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد. یکی از نمایندگان گفت او به دلیل این که پدرش نیز وزیر است نباید به پست وزارت برگزیده شود.

اما رای مثبت اکثر نمایندگان حاضر در مجلس، به این انتقادها پایان داد و آقای شهرانی را به کرسی وزارت تجارت نشاند.

اخیراً انتقادهایی وجود داشت مبنی بر این که شماری از اعضای کابینه آقای کرزی رسماً وزیر نیستند و به عنوان "سرپرست" کار می کنند.

وزارتخانه های سرحدات، مهاجران، تجارت، حمل و نقل و مالیه (دارایی) از چندی به این سو توسط "سرپرست" اداره می شد.

آقای جگدلک، وزیر دولت در امور پارلمانی می گوید عمر زاخیلوال به وزارت مالیه منصوب شده و به زودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان خواهد رفت.

اما تا حال کسی برای تصدی وزارت ترانسپورت/ حمل و نقل، به مجلس نمایندگان معرفی نشده است. پنجشنبه گذشته آقای کرزی راز محمد علمی را به سرپرستی این وزارت منصوب کرد.

تایید دو وزیر پیشنهادی آقای کرزی به وزارت های تجارت و مهاجران از سوی مجلس نمایندگان، احتمالاً تا حدی فشارها بر کابینه آقای کرزی را کاهش خواهد داد.

مطالب مرتبط