افغانها در مورد شرایط کشور خود چه می گویند؟

کرزی و زرداری رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان
Image caption اکثر پرسش شوندگان تاثیر پاکستان بر افغانستان را منفی دانسته اند

اکثر مردم افغانستان، با بازگشت طالبان مخالف اند هر چند از شرایط کنونی خود نیز رضایت ندارند.

روز دوشنبه، 9 فوریه (21 بهمن)، نتیجه یک نظر خواهی که به سفارش بی بی سی، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی آلمان و شبکه خبری ای بی سی آمریکا در مورد دیدگاه مردم افغانستان نسبت به شرایط این کشور انجام شده بود همراه با مقایسه آن با نتایج نظر خواهی های مشابه در سال های اخیر انتشار یافت.

این نظرخواهی که توسط موسسه نظرسنجی دی-3 آمریکا صورت گرفته، نشان می دهد که مردم افغانستان همچنان به شدت بازگشت طالبان به قدرت را غیرقابل قبول می دانند هر چند در مورد آینده کشور خود نیز دچار نگرانی و دلسردی شده اند.

همچنین، در مقایسه با سال های پیش، شمار کمتری از پرسش شوندگان نسبت به دولت افغانستان و توانایی نیروهای خارجی در بهبود شرایط این کشور ابراز اطمینان کرده اند.

براساس این نظرخواهی، مردم افغانستان با وجود اینکه از خود شکیبایی نشان می دهند، اما نسبت به وضعیت خود در آینده نزدیک خوشبین نیستند و به این سئوال که آیا افغانستان در مسیر درستی حرکت می کند، تنها 40 درصد پاسخ مثبت دادند.

این رقم در نظرخواهی سال گذشته 54 درصد و در نظرخواهی سال 2005، 77 درصد بود که حاکی از کاهش خوشبینی مردم افغانستان به آینده است.

به نظر شماری از مردم افغانستان، زندگی روزمره بهتر شده و خدمات عمومی مانند دسترسی به آب و برق بهبود یافته اما برای اکثر آنان، ادامه نا امنی همچنان مایه اصلی نگرانی و گسترش فساد اداری یکی از مسایل اصلی محسوب می شود.

براساس این نظرخواهی، 50 درصد از پرسش شوندگان گفته اند که در خلال سال گذشته، فساد در میان مقامات دولتی و ماموران پلیس افزایش یافته و 63 درصد می گویند که فساد اداری به یک مشکل اساسی در منطقه سکونت آنان تبدیل شده که به مراتب بیش از رقم مشابه در نظرخواهی دو سال پیش است.

طالبان، نیروهای خارجی، پاکستان، ایران

نتیجه نظرخواهی سال جاری حاکی از خصومت اکثر مردم افغانستان نسبت به طالبان است و تنها 4 درصد از پرسش شوندگان از بازگشت این گروه به قدرت حمایت کردند در حالیکه 58 درصد طالبان را بزرگترین خطر برای افغانستان دانستند، 90 درصد گفتند که با طالبان مخالفند و 85 درصد نیز اظهار داشتند که طالبان ضعیف اند و در منطقه سکونت آنان از حمایت مردمی برخوردار نیستند.

Image caption اکثر پرسش شوندگان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده اند

همچنین، فقط 8 درصد از پرسش شوندگان معتقد بودند که طالبان در مبارزه برای بازگشت به قدرت پیروز خواهند شد و 71 درصد نیز اظهار داشتند که تا زمانی که طالبان دست از جنگ برنداشته اند، نباید مذاکره ای با آنان صورت گیرد.

در مورد نقش نیروهای نظامی خارجی در افغانستان، این نظرخواهی حاکی از کاهش اعتماد مردم به توانایی آنها در برقراری امنیت در این کشور است و در این زمینه، اطمینان به نیروهای بریتانیایی کمتر از نیروهای آمریکایی بوده است هر چند هنوز هم 69 درصد از مردم از سرنگونی طالبان به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2001 حمایت می کنند.

با اینهمه، براساس نظرخواهی سال جاری، تنها 32 درصد از پرسش شوندگان گفته اند که نیروهای آمریکایی ماموریت خود را به نحوی خوب یا عالی انجام می دهند در حالیکه در نظرخواهی سال 2005، 68 درصد از مردم نسبت به نحوه فعالیت این نیروها ابراز خرسندی می کردند.

در مورد ارزیابی کلی نسبت به ایالات متحده به عنوان یک کشور، در نظرخواهی سال جاری 47 درصد نظری مثبت نسبت به آمریکا داشتند در حالیکه این رقم در سال 2007 به 65 درصد و در سال 2005 به 83 درصد می رسید و همزمان، نظر مساعد نسبت به بریتانیا نیز از 49 درصد در دو سال پیش به 38 درصد در سال جاری تنزل یافته است.

همچنین، نسبت کسانی که معتقدند حمله به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان می تواند توجیه پذیر باشد از 17 درصد در سال 2007 به 25 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

این نظرخواهی نشاندهنده دیدگاه نامساعد 91 درصد از مردم افغانستان نسبت به پاکستان است و 86 درصد معتقدند که پاکستان تاثیری منفی در افغانستان دارد و 67 درصد نیز معتقدند که پاکستان به شورشیان طالبان اجازه می دهد از خاک آن کشور برای انجام عملیات نظامی در افغانستان استفاده کنند.

در مقایسه با پاکستان، نظر پرسش شوندگان نسبت به ایران در خلال دو سال اخیر بهبود یافته و 57 درصد از آنان تاثیر ایران بر افغانستان را بسیار مطلوب یا مطلوب دانسته اند که بیش از رقم 52 درصد در نظرخواهی دو سال پیش است در حالیکه کسانی که تاثیر ایران را بسیار نامطلوب یا نا مطلوب دانسته اند از 45 درصد در سال 2007 به 41 درصد در سال 2009 کاهش یافته است.

اقتصاد جهانی، دولت افغانستان و اوباما

اکثر پرسش شوندگان در این نظرسنجی نسبت به تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر شرایط افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و 73 درصد از آنان گفته اند که رکود جهانی باعث خواهد شد تا از میزان کمک اقتصادی سایر کشورها به بازسازی افغانستان کاسته شود.

Image caption مردم افغانستان انتظار ندارند انتخاب اوباما تغییری در اوضاع کشورشان بدهد

این نظرخواهی حاکی اطمینان اکثر پرسش شوندگان به دولت این کشور است و 59 درصد از آنان گفته اند که دولت پیشرفت قابل توجهی در بهبود زندگی مردم داشته در حالیکه 38 درصد از میزان پیشرفت دولت در این زمینه ناراضی بوده اند.

همچنین، 48 درصد از پرسش شوندگان گفته اند که دولت در انجام وظایف خود به خوبی عمل کرده که کمتر از رقم 59 درصد در نظرخواهی سال گذشته و به مراتب پائین تر از رقم 80 درصد در سال 2005 است.

در مقایسه با نظرخواهی سال های پیش بر شمار کسانی که از خروج هر چه سریعتر نیروهای خارجی، مثلا در خلال یک سال آینده، حمایت کرده اند افزوده شده هرچند بسیاری از آنان نسبت به تشدید نا امنی در پی چنین تحولی ابراز نگرانی کرده اند.

در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا به نفع افغانستان خواهد بود یا نه، 21 درصد این انتخاب را مثبت و 16 درصد منفی ارزیابی کرده و 35 درصد نیز گفته اند که تغییر دولت در آمریکا تاثیری بر اوضاع افغانستان نخواهد داشت.

نظرخواهی سالیانه مشترک بی بی سی، ای بی سی و شبکه رادیو و تلویزیون دولتی آلمان بین 30 دسامبر سال گذشته تا 12 ژانویه سال جاری صورت گرفت.

در اجرای این نظرخواهی، که چهارمین بررسی از این نوع از سال 2005 به این سو بوده است، با 1534 تن از مردم افغانستان در 34 ولایت این کشور مصاحبه رو در رو شد و نتیجه این مصاحبه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مطالب مرتبط