قتل یک متهم به دست مردم خشمگین در شرق افغانستان

ننگرهار

مقام های محلی افغان می گویند شماری از ساکنان خشمگین در شرق افغانستان، فردی را به اتهام قتل منشی/دبیر شورای ولایتی/استانی ننگرهار کشتند.

عبدالعزیز، معاون شورای ولایتی ننگرهار گفت که این فرد پیش از اینکه جرمش ثابت شود، از سوی افراد خشمگین به قتل رسید.

شماری از مردم در ننگرهار می گویند، به دلیل وجود فساد در دستگاه قضایی و امنیتی افغانستان، آنان از سپردن این فرد به دست نیروهای امنیتی خودداری کردند.

این فرد به کشتن خان محمد، منشی شورای ولایتی ننگرهار متهم بود که یک روز پیش از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده بود.

آقای عزیز، معاون شورای ولایتی ننگرهار گفت که آنان از مردم محل در ولسوالی دره نور، مصرانه تقاضا کردند که فرد متهم را برای بازجویی و تحقیقات بیشتر به دولت تحویل دهند، اما به گفته او مردم به این درخواست توجهی نکردند.

براساس یک خبر دیگر، مقام های محلی در ولایت هلمند، در جنوب افغانستان گفته اند رئیس امور مهاجران این ولایت از سوی افراد ناشناس کشته شد.

مقام های محلی هلمند می گویند افراد مسلح، به خانه عبدالستار مظهری، رییس امور مهاجران هلمند حمله کرده و او را سر بریده اند.

این حادثه شام روز گذشته اتفاق افتاد و تا حالا هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

وزارت داخله/کشور افغانستان می گوید یکی از نزدیکان آقای مظهری در این حادثه دست دارد و نیروهای امنیتی در پی ردیابی و بازداشت او هستند.

مطالب مرتبط