نشریات کابل: پنجشنبه ۲۴ دلو

حملات روز گذشته در کابل که دهها کشته و زخمی برجا گذاشت، در محور توجه روزنامه های چاپ امروز کابل قرار گرفته است.

روزنامه انیس نوشته که حملات انتحاری روز گذشته در کابل، جواب گروه طالبان به درخواست حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان برای مذاکره و آشتی با این گروه بود.

نویسنده انیس به این باور است که افراد و حلقات افراطی که در سمت و سو دهی به برنامه های گروه طالبان نقش مرکزی دارند، با اجرای حملات انتحاری در کابل پاسخ خود را به درخواست مذاکره واضحا بیان کردند.

این روزنامه در عین حال، از گروه طالبان به دلیل هدف قرار دادن محلات غیرنظامی به شدت انتقاد کرده و نوشته، با آنکه طالبان دلیل این حملات را پاسخ به برخورد با زندانیان شان در بازداشتگاه های افغانستان اعلام کردند، اما به نوشته انیس، افرادی که در حملات روز گذشته کشته شدند، کارمندان غیرنظامی بودند، نه کسانی که مسئول برخورد با زندانیان طالبان هستند.

روزنامه راه نجات با توجه به حملات روز گذشته در کابل، نیروهای امنیتی افغان را ستوده و نوشته که این نیروها، در حد امیدوار کننده ای رشد کرده اند.

نویسنده راه نجات افزوده که "اقدامات هماهنگ" نیروهای امنیتی در برخورد با حملات روز گذشته، باعث شد که تلفات این حملات با توجه به گستردگی آن، تا حداقل کاهش یافته و افراد مهاجم در مدت کمی از پا درآورده شوند.

با این حال، نویسنده افزوده که دستگاه استخباراتی افغانستان در زمینه شناسایی این حملات قبل از وقوع، ضعیف عمل کرده و نیاز است تا در آینده، در این عرصه توجه شود.

روزنامه افغانستان پرسیده است که چرا وضعیت امنیتی در پایتخت افغانستان، با گذشت هر روز بدتر می شود؟

نویسنده افزوده که تازه چند روز قبل تغییرات گسترده ای در رهبری پلیس کابل وارد شد که هدف آن را بهبود وضعیت امنیتی خواندند، اما به نوشته روزنامه، چگونه افراد مهاجم توانستند سلاح های سبک، نارنجک ها و واسکت های انتحاری را با خود وارد شهر کابل کنند، طوری که هیچ ارگان امنیتی از آن آگاه نشود؟

با این حال، روزنامه افزوده که در زمینه جلوگیری از افزایش تلفات این حملات، نیروهای امنیتی افغان "لیاقت و فداکاری بی دریغی" از خود نشان دادند.

روزنامه هشت صبح، به بهانه حملات روز گذشته در کابل، از سیاست های دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان انتقاد کرده است.

هشت صبح نوشته که برای پایان دادن به خشونتها در افغانستان، باید راه مذاکره را در پیش گرفت، اما نه آنگونه که اداره به رهبری حامد کرزی می خواهد.

این روزنامه افزوده که "صلح از راه عذر و لابه به دست نمی آید."

مطالب مرتبط