انتشار نخستین فرهنگ اصطلاحات حقوقی در افغانستان

قاموس (عکس از آرشیو)

دانشگاه کابل یک قاموس (فرهنگ) اصطلاحات حقوقی را به زبانهای فارسی و پشتو چاپ کرده که حاوی بیش از چهار هزار اصطلاح حقوقی است.

این نخستین بار است که چنین قاموسی در افغانستان چاپ می شود. مقامات دانشگاه کابل می گویند، انتشار این قاموس، بخش زیادی از مشکلات دانشجویان و افرادی را که با مسایل حقوقی سر و کار دارند، حل خواهد کرد.

هیاتی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، این قاموس را تهیه کرده اند که از سوی دادگاه عالی و وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان تایید شده است.

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل و یکی از نویسندگان این قاموس می گوید حدود ده هزار اصطلاح در قوانین افغانستان وجود دارد که نیاز به تعریف دارند.

آقای استانکزی گفت که تلاشها برای آسان سازی این اصطلاحات آغاز شده و چاپ قاموس اصطلاحات حقوقی، بخشی از این تلاشهاست.

در افغانستان در زمینه نوشتن و انتشار کتب علمی و اکادمیک کارهای زیادی انجام نشده است.

در سالهای اخیر با ورود واژه های جدید در زمینه های گوناگان فرهنگی و علمی، نیاز به تدوین و انتشار این گونه کتابها در افغانستان بیش از پیش احساس می شود.

قاموس اصطلاحات حقوقی که تازه منتشر شده با آنکه حاوی تمام اصطلاحات موجود در قوانین افغانستان نیست ولی بخشی از این اصطلاحات را به زبانهای فارسی و پشتو در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.