'هفده میلیون نفر' در افغانستان کارت رای دهی دارند

انتخابات افغانستان (عکس از آرشیو)

کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید برنامه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، جز در چند ولسوالی، تکمیل شده است.

آخرین دور ثبت نام از رای دهندگان در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان انجام شد و مقامات می گویند در این دور، نزدیک به پنجصد هزار نفر ثبت نام کردند.

این رقم، تعداد مجموع افرادی را که امسال کارت رای دهی دریافت کرده اند، به بیشتر از چهار میلیون نفر می رساند.

با این حال، به گفته مقامات کمیسیون انتخابات، برنامه ثبت نام رای دهندگان در چند ولسوالی ولایات جنوبی افغانستان اجرا نشده و آنان تلاش دارند ظرف پانزده روز دیگر، مراکز سیار ثبت نام را برای ساکنان این محلات ایجاد کنند.

مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند، نیمی از کسانی که در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان ثبت نام کردند، زنان بوده اند.

به گفته مقامات افغان، بیش از دوازده میلیون نفر برای شرکت در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرده بودند که با توجه به کسانی که امسال به تازگی کارت رای دهی دریافت کردند، رقم مجموعی کسانی که در افغانستان کارت رای دهی دارند، به نزدیک به هفده میلیون نفر رسیده است.

برنامه ثبت نام رای دهندگان در افغانستان از حدود چهار ماه پیش آغاز شده بود و در مراحل مختلف، در سراسر افغانستان اجرا شد.

با پایان این مرحله، قرار است برنامه ثبت نام نامزدهای انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدی آنان آغاز شود، اما تا حالا تاریخ آغاز این برنامه تعین نشده است.

مطالب مرتبط