نشریات کابل: دوشنبه ۵ حوت

آتش میان ارتش پاکستان و طالبان در دره سوات در شمال غرب این کشور از مهمترین موضوعهای مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

موافقتنامه این آتش بس اخیراً برای ۱۰ روز به امضا رسید و طالبان گفته اند که موضوع دایمی کردن این آتش را بررسی می کنند. دولت پاکستان این آتش بس را "راه حلی محلی برای مشکلی محلی" خوانده است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود در باره آتش میان ارتش پاکستان و شورشیان طالبان در دره سوات در شمال غرب این کشور ابراز نگرانی کرده و نوشته که این آتش بس "زنگ خطر" را برای افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور به صدا درآورده است.

به نوشته روزنامه، بر اساس توافقاتی که منجر به این آتش شده است، طالبان می توانند مبارزات خود را علیه دولت افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور ادامه دهند. به عقیده نویسنده، نظامیان پاکستان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را "تهدیدی" علیه خود می دانند و با گسترش "تروریسم" در شمال پاکستان می خواهند " نیروی مزاحمی به وجود آورند که به عنوان دیوار دفاعی عمل کند."

هشت صبح دولت به رهبری حزب مردم در پاکستان را مورد انتقاد قرار داده که با اجرای این آتش بس "ائتلافی" مانند ائتلاف دولت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان با طالبان را پذیرفته است و "مسلماً آن را تکمیل خواهد کرد".

روزنامه آرمان ملی نیز آتش بس در سوات را مهم دیده و نوشته است که "وقتی آمریکا خواست نیروهایش را در عراق کاهش دهد و به افغانستان بفرستد، القاعده نیز به چنین کاری دست زد... گویی هر دو تصمیم مشترک گرفته باشند." به نظر نویسنده این آتش بس برای مردم افغانستان و مردم دره سوات نمی تواند "خبر خوشی" باشد.

نویسده معتقد است که دولت پاکستان با روی آوردن به این آتش بس، از ورود نیروهای خارجی به پاکستان برای مبارزه با طالبان جلوگیری خواهد کرد و جنگ را به افغانستان خواهد کشاند.

نویسنده این مقاله به این نظر است که طالبان با این آتش بس زمینه بیشتری برای تقویت طالبان در شمال غرب پاکستان فراهم خواهد شد و آنان جنگ ها را در افغانستان شدت خواهند بخشید.

روزنامه افغانستان با توجه به شرکت مقام های دولت افغانستان در بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان نوشته است که توجه دولت افغانستان در این مورد بیشتر روی تامین امنیت متمرکز خواهد بود.

به نظر نویسنده، افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان و درخواست آمریکا از اعضای ناتو برای فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان نیز نشانه ای از اهمیت رویکرد نظامی در استراتژی آمریکا در افغانستان است.

به عقیده نویسنده، افزایش حملات طالبان به هدف هایی در افغانستان نیز نشان می دهد که آنان در صدد ادامه مبارزه مسلحانه هستند و "به هیچ صورت" به فکر مصالحه نیستند.

نویسنده در ادامه می نویسد که امنیت بزرگترین چالش در برابر دولت افغانستان و جامعه جهانی است، اما زمینه های آن را باید در مسائل "اقتصادی، فرهنگی و حکومتداری" در این کشور جستجو کرد.

روزنامه تاکید کرده است که استراتژی جدید آمریکا زمانی در افغانستان کارساز خواهد بود که در کنار جنگ به "بازسازی همه جانبه" نیز اقدام کند.

روزنامه ویسا رسانه های داخلی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است که وضعیت زندانیان پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل را مورد توجه قرار نداده اند.

به نوشته ویسا آن چه را که رسانه های داخلی در این مورد پخش و منتشر کرده اند، بیشتر مبتنی بر اطلاعات رسانه های خارجی بوده است.

اخیراً دولت آمریکا اعلام کرد که این زندانیان نمی توانند از دادگاه های آمریکا تقاضای داد خواهی کنند.

حدود ۶۰۰ تن که متهم به ستیزه جویی علیه نیروهای آمریکایی هستند اکنون در بگرام به سر می برند که بیشتر آنان در افغانستان بازداشت شده اند.

روزنامه همچنین انتقاد کرده که دسترسی به منابع اطلاعاتی، به ویژه منابع نظامیان خارجی در افغانستان بسیار دشوار و محدود است.

به نوشته ویسا، دسترسی به منابع اطلاعات نظامیان خارجی، به ویژه منابع پایگاه بگرام و زندانیانی که در این پایگاه به سر می برند، برای رسانه های داخلی کار ساده ای نیست.

نویسنده تاکید کرده است که رسانه های داخلی باید اتحادیه های نیرومندی را تشکیل دهند که منابع اطلاعاتی را تحت فشار قرار دهند تا اطلاعات مورد نیاز را به رسانه ها ارائه کنند.