نشریات کابل: سه شنبه ۶ حوت، زندانیان بگرام

توزیع اسلحه به روستاییان در مناطق قبائلی پاکستان و مساله زندانیان بگرام از مهم ترین مسایل بازتاب یافته در روز نامه های چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح ضمن آن که پرسیده "پاکستان روستاییان را بر ضد چه کسی مسلح می کند؟"، شک و تردیدهایی را در این مورد مطرح کرده است.

اخیراً مقامهای محلی در ایالت سرحد پاکستان اعلام کردند که سی هزار روستایی را در مناطق قبایلی این ایالت بر ضد طالبان مسلح می کنند.

به نظر نویسنده نخست مشخص نیست که این روستاییان چه کسانی هستند، دوم این که ارتش پاکستان با تمام توان و تجهیزات خود نتوانست طالبان را در دره سوات مجبور به عقب نشینی کند، پس این "روستاییان آموزش ندیده" چگونه می توانند از عهده این کار برآیند.

از سوی دیگر نویسنده این پرسش را مطرح کرده که دولت پاکستان از یک سو با طالبان آتش بس کرده است و از سوی دیگر روستاییان را علیه آنان مسلح می کند. روزنامه در ادامه به این نتیجه رسیده است که برنامه مسلح سازی روستاییان "پوششی" است برای "حمایت از طالبان و رساندن کمک به آنان".

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته است که اگر آتش بس در سوات آرامش و امنیت برقرار می کند، برای افغانستان "تهدیدی" علیه صلح و امنیت شمرده می شود.

به نظر انیس افزایش ناآرامی ها در روزهای اخیر در مناطق جنوبی و جنوب غربی افغانستان، "بدون شک" پیوند واضحی با آتش بس در دره سوات پاکستان دارد.

ضمناً نویسنده این روزنامه دولتی به این نظر است که "قرارداد صلح" با طالبان در مناطق قبائلی پاکستان چنان که در گذشته پایدار نبوده، آتش بس کنونی هم نمی تواند برای مدت طولانی دامه یابد.

روزنامه چراغ در "سخن روزش بازداشتگاه بگرام در شمال کابل را که در کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد "گوانتاناموی اوباما در افغانستان" خوانده است.

روزنامه تصمیم اخیر وزارت عدلیه/دادگستری آمریکا مبنی بر ادامه محرومیت زندانیان بگرام از اقامه دعوا در دادگاههای آمریکا را "سیلی محکمی" بر روی کسانی دانسته است که منتظر بودند باراک اوباما در این مورد پایبند قوانین بین المللی بماند.

چراغ در ادامه از حکومت و شورای ملی افغانستان خواسته است که نگذارند "افراد بی گناه" در این بازداشتگاه "شکنجه" شوند و هر کشوری در افغانستان "زندان شخصی" داشته باشد.

روزنامه افغانستان طرح کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس نمایندگان افغانستان مبنی بر ادغام اداره ارگانهای محلی به وزارت داخله/کشور را بررسی کرده است.

این اداره در گذشته در چارچوب وزارت داخله کار می کرد، اما سال گذشته رئیس جمهوری آن را از تشکیلات این وزارت بیرون کرد و به صورت اداره مستقلی درآورد که به طور مستقیم تحت نظر رئیس جمهوری کار می کند. عزل و نصب والی ها/استانداران و ولسوالها/فرمانداران از صلاحیتهای این اداره است.

به نظر نویسنده تا زمانی که کل نظام اداری افغانستان اصلاح نشود، جداسازی و ادغام اداره های دولتی "در ماهیت امر تفاوتی به وجود نمی آورد."

نویسنده این "جداسازی ها و ادغام ها" در تشکیلات اداره های دولتی را "بازی" دانسته و نوشته است: خانه از پای بست ویران است - خواجه در فکر نقش ایوان است.

مطالب مرتبط