تاثیر آتش بس میان طالبان و اسلام آباد بر امنیت افغانستان

توافقات تازه میان دولت پاکستان و طالبان در دره شمال غربی سوات واکنشهای مختلفی را در منطقه به دنبال داشته است.

براساس این توافقات، میان نیروهای ارتش پاکستان و طالبان در دره سوات آتش بس نامحدودی برقرار شده و طالبان اجازه یافته اند قوانین شرعی را در این منطقه اجرا کنند.

برخی کارشناسان این توافقات را محدود و محلی خوانده و اثرات آن را بر کاهش خشونتها چشمگیر نمی دانند و شماری دیگر معتقدند که اسلام آباد با دادن امتیاز به طالبان، خود را در موضع ضعف قرار داده است.

در همین حال مقامات افغانستان این توافقات را مایه نگرانی می دانند و معتقدند که اجرای آن، دره سوات را به محل امن برای طالبان مبدل خواهد کرد تا ازانجا حملات شان را علیه نیروهای افغان و خارجی در داخل افغانستان طرح ریزی کنند.

در برنامه صدای شمای این هفته این موضوع را به بحث می گیریم که توافقات میان طالبان محلی و دولت پاکستان در شمال غرب این کشور چه اثراتی بر وضعیت امنیتی در افغانستان خواهد داشت

از نظر شما دولت افغانستان باید چه روشی را با طالبان در این سوی مرز در پیش بگیرد.

شما می توانید نظرات خود را هنگام پخش برنامه با شماره تلفن 00442078360331 با ما در میان بگذارید.

و یا هم با شماره dari@bbc.co.uk به ما ایمیل کنید.