نشریات کابل: چهارشنبه ۷ حوت

سیاست اداره کرزی در برخورد با گروه طالبان و جنجالهای اخیر در مورد زندانیان پایگاه هوایی بگرام، از مطالب بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

هفته نامه نخست، در ستون مشخصی که زیر عنوان "فقط رییس جمهور بخواند" چاپ می کند، از سیاست های اداره به رهبری حامد کرزی در قبال طالبان و القاعده به شدت انتقاد کرده است.

این هفته نامه نوشته که درخواست های پی هم آقای کرزی از طالبان برای مذاکره و تلاش برای جداسازی این گروه از القاعده، سبب افزایش نا امنی ها و حملات انتحاری در افغانستان شده است.

هفته نامه نخست نوشته است: "آقای رییس جمهور! طالب و القاعده هیچ تفاوتی از هم ندارند؛ هر دو تای شان انسان می کشند، مکتب می بندند، تاکستان می سوزانند، وحشت می آفرینند... پس از روی لطف، باقی مانده وقت حکومت تان را برای تفکیک طالب افغانی و خارجی صرف نکنید، زمان را به هدر ندهید... چون چاره کار این نیست."

هفته نامه افزوده که اگر سیاست های اداره کرزی به همین شکل ادامه یابد، پای طالبان و القاعده به کابل خواهد رسید.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود به موضوع زندانیان افغان در بازداشتگاه نیروهای آمریکایی در بگرام توجه کرده و نوشته که تصمیم اخیر اداره باراک اوباما مبنی بر عدم دسترسی این زندانیان به دادگاه های آمریکایی، نقض آشکار حقوق این زندانیان است.

روزنامه هشت صبح، این احتمال را مطرح کرده که تعداد زیادی از افرادی که در زندان بگرام بسر می برند، براساس اطلاعات نادرست بازداشت شده اند و بدون اینکه گناهی را مرتکب شده باشند، به زندان افتاده اند.

این روزنامه افزوده، پس از آنکه اداره باراک اوباما تصمیم خود مبنی بر تعطیل زندان گوانتانامو را اعلام کرد، انتظار نمی رفت که با زندانیان افغان در بازداشتگاه بگرام به همان سیاست قبلی آمریکا پابند بماند.

نویسنده هشدار داده که چنین برخوردی با زندانیان افغان، باعث بی اعتمادی بیشتر میان افغانها و نیروهای آمریکایی خواهد شد.

روزنامه راه نجات نیز در همین مورد نوشته و گفته که قانون اساسی افغانستان به دولت این کشور این صلاحیت را می دهد تا از حقوق زندانیان افغان دفاع کند.

این روزنامه با استناد به مواد بیست و ششم، صد و بیست و دوم و صد و سی و چهارم قانون اساسی افغانستان نوشته که هیچ یک از شهروندان افغان به دلیل ارتکاب جرمی به دولت های خارجی سپرده نمی شود و اینکه دستگاه قضایی و عدلی افغانستان مسئولیت پیگیری پرونده های جرمی علیه شهروندان این کشور را دارد.

مطالب مرتبط