نشریات کابل: پنجشنبه ۸ حوت

بیشتر روزنامه های چاپ آخرین روز هفته در کابل تصمیم دولت باراک اوباما برای تغییر استراتژی جنگ در افغانستان را به بررسی گرفته و تحلیل هایی در این زمینه ارایه داده اند.

روزنامه هشت صبح از آنچه که تصمیم جدی دولت باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، در مورد بازنگری و تغییر استراتژی جنگ علیه تروریسم در افغانستان می خواند، استقبال کرده است.

به نوشته این روزنامه، با آنکه هنوز جزییات تغییر استراتژی آمریکا مشخص نشده، اما حضور هیات دولتی افغانستان در آمریکا برای گفتگو با مقامات آمریکایی در مورد تعیین استراتژی جدید در افغانستان و نیز اظهاراتی که اخیرا برخی مقامات آمریکایی در مورد مبارزه با تروریسم در پاکستان مطرح کرده اند، این امیدواری را تقویت می کند که وضعیت در افغانستان بهبود یابد.

روزنامه راه نجات نیز سرمقاله خود را به نخستین سخنرانی باراک اوباما در جلسه کنگره این کشور اختصاص داده است.

این روزنامه نوشته که اوباما، افغانستان و پاکستان را میدان مشترک جنگ علیه تروریسم می داند؛ دیدگاهی که به نظر نویسنده، با سیاست های اداره جورج بوش تفاوتی عمیق دارد.

راه نجات نوشته که آمریکا در هفت سال گذشته، دوازده میلیارد و سه صد میلیون دلار را در اختیار پاکستان قرار داده اما این کمک ها نتوانست در راستای مبارزه با تروریسم در مناطق پرخطر پاکستان، موثر باشد.

این روزنامه افزوده: "پیروزی در جنگ افغانستان و پاکستان و تامین صلح در منطقه، آرزوی دست یافتنی است، اما به شرطی که استراتژی ها خردمندانه طراحی شود."

روزنامه انیس نوشته که یکی از عوامل ناکامی سیاست های جهان در مبارزه با تروریسم ظرف سالهای گذشته، این بود که آمریکا و جهان به مسایل افغانستان از دید پاکستان نگاه می کردند.

این روزنامه افزوده که با آغاز به کار اداره جدید در آمریکا، انتظار می رود این نگرش تغییر کرده و در تعیین استراتژی برای افغانستان، دیدگاه مردم این کشور بیشتر نقش داشته باشد.

انیس در همین زمینه، از سفر هیات دولتی افغانستان به آمریکا برای شرکت در اجلاس تغییر استراتژی جنگ در افغانستان استقبال کرده است.

مطالب مرتبط