از دیگر رسانه ها: چالش های اوباما در افغانستان

هنری کیسنجر ، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا و تحلیلگر مسایل منطقه ای در مطلبی عنوان "راه پیش رو" در روزنامه بین المللی هرالد تربیون در مورد افغانستان نوشته است که دولت اوباما با معمای مشابه در افغانستان روبرو است که دولتهای قبلی آمریکا نیز با آن روبرو بودند.

او می نویسد آمریکا نمی تواند در حال حاضر نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند و استرا تژ ی که ما را به این جا کشانده است نیز نمی تواند همچنان ادامه دهد. تاکنون آمریکا از لحاظ سنتی تاکتیک های ضد شورش را در پیش گرفته تا دولت مرکزی را کمک و نفوذ و اختیارات آن را به سراسر کشور گسترش دهد و در این روند یک جامعه دمکراتیک و دیوان سالار را بوجود آورد.

ولی این استراتژی نمی تواند به تنهایی در افغانستان پیروز شود. افغانستان برای چنین سیاستی بسیار بزرگ، وسیع و خطرناک است. این کشور دارای تشکیلات قومی بی نهایت متنوع و جمعیت آن به شدت مسلح است. هیچ کشورگشایی تا به حال نتوانسته افغانستان را اشغال کند. و حامد کرزی با مشکلات بنیادی روبرو است.

هنری کیسنجر ، در این مقاله اش مینویسد که در مورد فاصله گرفتن های نادرست از رهبری که در وسط یک جنگ داخلی قرار گرفته و به کمک آمریکا به قدرت رسیده است، احساس ناراحتی میکند.

او می افزاید تلاش های آمریکا در این زمینه در گذشته بدون یافتن یک جانشین مشخص نتایج معکوس را در پی داشته است.

به گفته او استراتژی نظامی باید به شکلی طراحی شود که از ایجاد یک دولت منسجم از سوی جهادی ها در داخل دولت موجود جلوگیری صورت گیرد. در عمل این به معنای داشتن کنترل بر کابل و مناطق پشتون نشین است.

به وجود آمدن پایگاه های جهادی در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان امیدهای گروهای میانه رو و تمامی همسایه های افغانستان را بطور دایمی تهدید خواهد کرد.

به گفته آقای کیسنجر، جنرال دیوید پتر یوس، فرمانده ارشد آمریکا در آسیا و خاورمیانه، استدلال کرده است که با افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان او قادر خواهد بود ۱۰ درصد خاک این کشور را که به گفته او ۸۰ درصد شورش از آن نشات میکند، تحت کنتول در آورد.

این همان استراتژی مشخص تصرف، دفاع و بازسازی است که در عراق موفق شد در این منطقه نیز قابل تطبیق خواهد بود.

به گفته آقای کیسنجر افغانستان تقریبا به یک مشکل بین المللی مبدل شده که نیاز به یک راه حل چند جانبه برای تشکیل یک چارچوب سیاسی دارد. او می گوید در سده نوزدهم بعضا با استفاده از اعلام بیطرفی رسمی از دخالت کشورهای دارای موقیعت استراتژیک در امور داخلی کشور دیگری جلوگیری می شد. به گفته هنری کیسنجر ، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا و تحلیلگر مسایل منطقه ای اگر همسایه های اصلی افغانستان با سیاست عدم مداخله و ضد تروریسم موافقت کنند در افغانستان نیز به چنین نتیجه ای میشود دست یافت.

آقای کیسنجر می نویسد عملکردهای اخیر آنها مخالف چنین دورنمایی بوده است. ولی تاریخ باید به آنها آموخته باشد که تلاشهای یکجانبه برای اعمال نفوذ با احتمال قوی در برابر مداخلات بیرونی ناکام خواهد ماند.

برای ارزیابی این دیدگاه، ایالات متحده آمریکا باید تشکیل گروهای کاری را که شامل همسایه های افغانستان، هند و اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد پیشنهاد کند. آقای کیسنجر میگوید به این گروه کاری باید وظیفه سپرده شود تا بر بازسازی و آوردن اصلاحات در افغانستان و ساختن قاعده های کلی برای نماد بین المللی این کشور و مخالفت با تروریسم نظارت کند.

مطالب مرتبط