نگرانی های تازه در مورد انتخابات افغانستان

انتخابات افغانستان - عکس از آرشیو

فرمان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در مورد برگزاری انتخابات، اگر از یک سو به نگرانی ها در مورد نقض قانون اساسی افغانستان پایان داد، از سوی دیگر، باعث شد نگرانی های تازه ای در این زمینه مطرح شود.

براساس فرمان آقای کرزی، کمیسیون انتخابات موظف شده تا انتخابات را براساس قانون اساسی افغانستان و در بهار سال آینده خورشیدی برگزار کند.

کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این، برگزاری انتخابات در بهار را بنا بر شدت نا امنی و خراب بودن راه ها کمبود بودجه و مشکلات لجیستکی، ناممکن خوانده و بیستم آگوست/اوت را تاریخ مناسبی برای برگزاری انتخابات اعلام کرده بود.

اما حالا، در صورتی که انتخابات در بهار، یعنی کمتر از سه ماه دیگر برگزار شود، آمادگی لازم برای اجرای چنین برنامه ای وجود خواهد داشت؟

دشواریها

هنوز ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان پایان نیافته، همه نامزدهای احتمالی انتخابات حضور خود را در مبارزات انتخاباتی رسما اعلام نکرده اند، و سربازان اضافی ناتو که قرار است برای تامین امنیت بهتر انتخابات، در افغانستان مستقر شوند، هنوز عازم این کشور نشده اند.

علاوه بر این، راه های مناطق کوهستانی و سردسیر به دلیل برفباری های اخیر تقریبا مسدود است و شرکت در انتخابات برای ساکنان این مناطق دشوار خواهد بود.

افزون براین، بیم آن می رود که مشکل نا امنی در بخشهای گسترده ای از جنوب و شرق افغانستان، برگزاری انتخابات سراسری را با چالش های جدی روبرو کند.

قانون انتخابات

نگرانی دیگری که در این مورد وجود دارد، این است که برگزاری انتخابات در بهار سال آینده، قانون انتخابات افغانستان را نقض می کند.

ماده 33 قانون انتخابات می گوید: "کمیسیون، تاریخ انتخابات را حداقل (140) روز پیش از تاریخ پلان شده انتخابات اعلام می کند."

تصمیم دشوار

رییس جمهور کرزی، با اعلام "تصمیم نهایی" خود در مورد برگزاری انتخابات در بهار آینده، به نحوی تلاش کرد به انتقادهای شدیدی که علیه او در مورد احتمال نقض قانون اساسی(در صورتی که در ماه آگوست برگزار می شد) مطرح بود، جواب دهد.

Image caption دوره کار کرزی به عنوان رییس جمهور در اول جوزای سال آینده تمام می شود

اما حالا یک بار دیگر کمیسیون انتخابات افغانستان باید تصمیم بگیرد که آیا براساس فرمان رییس جمهور کرزی، تاریخی را در بهار سال آینده برای برگزاری انتخابات اعلام می کند و یا به همان تصمیم قبلی خود در مورد برگزاری انتخابات در بیستم آگوست پابند می ماند.

براساس قانون اساسی افغانستان، اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون انتخابات است، البته قید شده که کمیسیون باید بعد از مشورت و رای زنی با رئیس جمهور و احزاب سیاسی باید تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را اعلام کند.

این دو گزینه، هر دو مشکلات فراوانی با خود همراه دارند.

تاخیر در برگزاری انتخابات، همزمان با اینکه قانون اساسی افغانستان را نقض می کند، مشکل بزرگ دیگری را نیز با خود دارد و آن این که چه کسی افغانستان را تا زمان برگزاری انتخابات و تعین رئیس جمهور جدید، اداره خواهد کرد؟

چون دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، براساس قانون اساسی، در اول جوزا/خرداد سال آینده به پایان می رسد.

با توجه به چنین مشکلاتی است که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری انتخابات کار چندان ساده ای هم نیست.

مطالب مرتبط