نشریات کابل: یکشنبه ۱۱ حوت

فرمان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در مورد برگزاری انتخابات، بازتاب گسترده ای در روزنامه های چاپ امروز کابل داشته و واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

"مرز میان قانون گرایی و قانون شکنی"، "کرزی مخالفان را غافل گیر کرد"، "فرمان رییس جمهور؛ نشانه ای از اجرای قانون"... تیترهای درشتی است که در صفحات نخست روزنامه ها چاپ شده.

روزنامه هشت صبح تصمیم حامد کرزی را برای برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی این کشور، ستوده و نوشته که مردم افغانستان از این تصمیم خورسند هستند.

نویسنده به این باور است که تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف قانون اساسی افغانستان، فرهنگ قانون شکنی را در این کشور رایج می کند و پیامدهای ناگواری در آینده خواهد داشت.

با این حال، هشت صبح از تاخیر آقای کرزی در اعلام این تصمیم انتقاد کرده و نوشته که این تصمیم می توانست خیلی وقت تر از این اعلام شود.

روزنامه این گمانه زنی را مطرح کرده که کشمکش ها و جنجالهای سیاسی ظرف ماههای اخیر، احتمالا "طرح حساب شده" بوده که وقت تلف شود و سرانجام "سایر نامزدهای انتخاباتی در برابر یک انتخابات عاجل و شتاب زده قرار بگیرند."

هشت صبح افزوده که تصمیم اخیر آقای کرزی، بسیاری از احزاب سیاسی را که هنوز بر سر تعیین نامزد واحدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده اند، شوکه کرده است.

اصلاح، روزنامه دولتی چاپ کابل اما نوشته که تصمیم آقای کرزی به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده، نشان داد که آقای کرزی به هر قیمت ممکن، "از قانون اساسی حمایت می کند."

روزنامه افزوده که این تصمیم، به ادعاها و انتقادات علیه رییس جمهور کرزی پایان داد و کسانی را به سکوت واداشت که تلاش داشتند از این مسئله علیه نظام قانونی این کشور بهره برداری کنند.

روزنامه افغانستان از برگزاری انتخابات در بهار سال آینده خورشیدی، به این دلیل انتقاد کرده که به نظر نویسنده، امکانات برای برگزاری انتخابات در چنین تاریخی ممکن نیست.

نویسنده افغانستان به این باور است که تا حدود دو ماه دیگر، هیچ یک از نامزدهای انتخابات فرصت نخواهند یافت تا به ولایات مختلف افغانستان رفته و برنامه های خود را به رای دهندگان معرفی کنند.

این روزنامه افزوده که اگر انتخابات در بهار برگزار شود، نمی توان به "شفاف بودن، عادلانه بودن و سراسری بودن" آن بسیار امیدوار بود.

چراغ در سرمقاله خود زیر عنوان "کرزی مخالفان را غافل گیر کرد" نوشته که شاید هیچ یک از احزاب سیاسی انتظار نداشتند چنین فرمانی از ریاست جمهوری صادر شود.

روزنامه چراغ از این تصمیم آقای کرزی حمایت کرده و افزوده که برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده، از نقض قانون اساسی جلوگیری می کند و این مهم ترین مسئله برای افغانستان است.

مطالب مرتبط