نشریات کابل: دوشنبه ۱۲ حوت

واکنش ها به فرمان تازه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره برگزاری انتخابات این کشور در زمان تعیین شده در قانون اساسی این کشور در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز قرار دارد.

آقای کرزی روز شنبه، ۱۰ حوت/اسفند با صدور این فرمان کمیسیون انتخابات را موظف کرد که انتخابات ریاست جمهوری را مطابق به زمان تعیین شده در قانون اساسی برگزار کند.

"تاکتیک سیاسی برای تضعیف رقبای انتخابات"، استفاده از قدرت برای پیروزی در انتخابات؟" و "فرمان کرزی واکنشها را برانگیخت" عنوانهای درشت صفحه نخست هشت صبح است.

به نظر نویسنده آقای کرزی با به تاخیر انداختن زمان اعلام تاریخ برگزاری انتخابات "عمداً خواسته است که رقبایش را سراسیمه و گیچ کند و ابتکار عمل را خود به دست گیرد."

با این همه هشت صبح به این عقیده است که درست نیست که در برابر "گناهی که آقای کرزی انجام داده است"، قانون اساسی زیر پا شود و "اثرات منفی" آن گریبانگیر آیندگان شود.

"مراجعه کرزی به قانون اساسی دیر اما به جا" و "جامعه جهانی از نقض قانون اساسی افغانستان حمایت می کند، آمریکا رو در روی کرزی"، عنوان های صفحه نخست روزنامه راه نجات است.

این روزنامه در سرمقاله خود به این نظر است که تصمیم رئیس جمهوری "به صورت مستقل و به دور از اعمال نفوذ خارجیها، در راستای منافع ملی و حاکمیت قانون اتخاذ شده است".

اما روزنامه افغانستان به این نظر است که چه انتخابات به زمان تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات برگزار شود وچه به اساس فرمان تازه آقای کرزی، "در هر دو صورت قانون نقض می شود".

به نوشته روزنامه در فرمان آقای کرزی محاسبه زمانی که در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده رعایت نشده است.

نویسنده در ادامه نوشته است که "وضعیت سیاسی افغانستان" ایجاب می کند که همه جناح های سیاسی با هم مشورت کنند و زمانی را برای برگزاری انتخابات تعیین کنند که مردم بتواند شایسته ترین نامزد را انتخاب کنند.

روزنامه آرمان ملی واکنشهای مجلس سنا به فرمان تازه آقای کرزی را در صفحه نخست خود چاپ کرده است.

روزنامه به نقل از صبغت الله مجددی رئیس این مجلس نوشته است که "اجرای فرمان رئیس جمهوری به دلیل مشکلات امنیتی، آب و هوایی و لژستیکی ناممکن است."

اما روزنامه های دولتی فرمان آقای کرزی را مطابق به اصول قانون اساسی و وحدت ملی افغانستان دانسته است.

روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته است که برخی ها با به چالش کشیدن فرمان آقای کرزی می خواهند به مشکلات سیاسی در کشور دامن بزنند.

روزنامه اصلاح در سرمقاله خود تاکید کرده است که همه شهروندان کشور باید کوشش کنند با شرکت گسترده خود در برگزاری "انتخابات شفاف"، دین ملی خود را در برابر کشور ادا کنند.

مطالب مرتبط