عمر زاخیل وال وزیر دارایی افغانستان شد

مجلس نمایندگان افغانستان عمر زاخیل وال را به عنوان وزیر دارایی این کشور تایید کرد.

آقای زاخیل وال حدود یک ماه پیش، پس از استعفای انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیه/دارایی از مقام خود به عنوان نامزد وزارت مالیه به مجلس نمایندگان از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری معرفی شد.

عمر زاخیلوال در نشست امروز مجلس نمایندگان پیش از گرفتن رای تایید از این مجلس، از برخی برنامه های اقتصادی دولت افغانستان انتقاد کرد.

او گفت که "عدم هم آهنگی" میان برخی از ادارات دولتی در اجرای پروژه های اقتصادی و همچنین صرف بخش زیادی از پولهای کمکی در "پروژه های غیرضروری" در افغانستان، باعث شده است که برخی از پروژه های اقتصادی دولت نتایج موثری نداشته باشد.

هرچند آقای زاخیل وال رشد اقتصادی افغانستان را ستود، اما گفت که این رشد فقر و بیکاری در این کشور را کاهش نداده است.

او در باره موجودیت فساد در بسیاری از ادارات دولتی ابراز نگرانی کرد، اما گفت که او علیه فساد در ادارات به خصوص در گمرکهای این کشور مبارزه جدی خواهد کرد.

زاخیل وال همچنین به نمایندگان مجلس وعده کرد که برای افزایش عواید افغانستان تلاش خواهد کرد.

او گفت: "عواید ما در حال حاضر بسیار به مشکل به ۸۰۰ میلیون دلار در سال می رسد. اگر تغییرات نسبی در سیستم جمع آوری عواید خود وارد کنیم، به اطمینان می توانم بگویم که می توانیم عواید ملی خود را از ۸۰۰ ملیون دلار به ۱۵۰۰ میلیون دلار در سال افزایش بدهیم."

آقای زاخیل وال از وزارت های معادن و حمل و نقل و همچنین اداره ترافیک به عنوان منابع پردرآمد دولت نام برد و گفت که با ایجاد برخی تغییرات در شیوه کاری این نهادها، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد.

هرچند بسیاری از نمایندگان برنامه های آقای زاخیلوال را برای رشد اقتصادی افغانستان موثر دانستند، اما شماری از آنان گفتند که با توجه به وقت کمی که از عمر حکومت آقای کرزی باقی مانده این برنامه ها غیر عملی است.

از ۱۹۸ عضو حاضر مجلس نمایندگان ۱۴۴ تن آنان به آقای زاخیلوال رای دادند و او را به عنوان وزیر مالیه تایید کردند.

آقای زاخیل وال پیش از این در سمتهای ریاست اداره حمایت از سرمایه گذاری، سرپرستی وزارت حمل و نقل و همچنین به عنوان مشاور ارشد اقتصادی آقای کرزی کار کرده است.

مطالب مرتبط