نشریات کابل: سه شنبه ۱۳ حوت

موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری و فرمان تازه حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، امروز هم در صدر مطالب روزنامه های چاپ کابل قرار دارد.

آقای کرزی روز شنبه، ۱۰ حوت/اسفند در این فرمان کمیسیون انتخابات را موظف کرد که این انتخابات را مطابق به زمان تعیین شده در قانون اساسی برگزار کند.

"آمریکا مداخله در امور داخلی افغانستان را قطع کند" عنوان سرمقاله روزنامه چراغ است که در آن آمریکا را متهم کرده است که با مخالفت با فرمان اخیر رئیس جمهوری افغانستان، برای نامزدان مورد خود "فرصت سازی" می کند.

روزنامه همچنین به این نظر است که آمریکا با صدور این فرمان "شوکه" شده است و نامزدان مورد نظر آن کشور برای ریاست جمهوری افغانستان در "خلائی میان شکست و پیروزی" به سر می برند.

چراغ در ادامه افزوده است که آمریکا باید بجای "بهانه تراشی"، افغانها را کمک کند که این انتخابات را بدون "مداخله و دیکته کردن ها" و موفقانه پشت سر بگذارند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود "واکنش های منفی" به فرمان تازه آقای کرزی را مبتنی بر قانون ندانسته و تاکید کرده است که اگر رئیس جمهوری تاریخ برگزاری انتخابات را به تاخیر می انداخت، قانون نقض می شد.

به نظر روزنامه، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از قبل در باره تاریخ این انتخابات آگاهی داشتند و در حد توان خود در این مورد آمادگی گرفته اند. نویسنده تلویحاً این انتقاد آنان را که تا زمان برگزاری انتخابات به موقع، وقت کمی باقی مانده را مردود دانسته است.

اما روزنامه اراده در سرمقاله خود نوشته است که فرمان تازه آقای کرزی با حمایت های داخلی و خارجی مواجه نشد و آقای کرزی با صدور این فرمان هیچ چیزی به دست نیاورد.

به نظر روزنامه آقای کرزی با این فرمان "بازی سیاسی جدیدی" را آغاز کرد و هدف او از این بازی تامین "منافع سیاسی و هدفهای انتخاباتی خودش" بود.

روزنامه هشت صبح در مطلب اصلی خود احزاب سیاسی را مورد انتقاد قرار داده است که در باره اوضاع سیاسی کشور، به ویژه در باره فرمان تازه آقای کرزی "واکنش و تحرک لازم" از خود نشان نداده اند.

به نظر این روزنامه بیشتر این احزاب که شمار شان به دهها می رسد، ترجیح می دهند از کنار این مسائل با "سکوت بزرگوارانه" بگذرند.

در حالی به عقیده روزنامه، احزاب سیاسی باید حضور خود را در جامعه و مسائل کشوری در عمل نشان دهند و تنها به "واکنشهای تلویزیونی" اکتفا نکنند.

مطالب مرتبط