دادگاه دخالت در آزادی ماموران پلیس فراه را رد کرد

دادگاه عالی افغانستان
Image caption دادگاه عالی می گوید اصلاً پرونده ماموران پلیس شده به دادگاه نظامی فراه محول نشده بود

دادگاه عالی افغانستان ادعای مقامات ولایت فراه در غرب این کشور مبنی بر آزادی ماموران پلیس بازداشت شده از سوی دادگاه این ولایت را رد کرده است.

محمد یونس رسولی، معاون والی فراه سه روز پیش در گفتگویی با بی بی سی گفته بود که دادگاه ولایتی و دادستانی این ولایت بیش از ۴۰ مامور پلیس بازداشت شده را آزاد کرده اند.

به گفته آقای رسولی این افراد حدود سه ماه پیش به اتهام دست داشتن در فساد و سرقت در شاهراهها بازاشت شده بودند.

دادگاه عالی افغانستان می گوید تا حال پرونده این ماموران پلیس، که مقامات محلی پیش از این از بازداشت آنان خبر داده بودند به دادگاه ولایتی فراه سپرده نشده است.

محمد قاسم حلیمی، رئیس بخش مالی و اداری دادگاه عالی تاکید می کند که مقامات قضایی نه در باره بازداشت این ماموران پلیس اطلاعی دریافت کرده و نه این افراد را آزاد کرده اند.

Image caption مقامات ولایت فراه حدود سه ماه پیش خبر دادند که بیش از ۴۰ مامور پلیس را به اتهام دست داشتن در فساد و سرقت بازداشت کرده اند

آقای حلیمی ادعای مقامات فراه را به شدت رد کرد و گفت که دادگاه به هیچ صورتی در پرونده ماموران پلیس مورد نظر مقامات محلی دخیل نبوده است.

آقای حلیمی گفت: "(پرونده) هیچ فرد پلیس به محکمه ابتداییه (بدوی) نظامی ولایت فراه محول نشده است."

او افزود: "محاکم این کار را نکرده و به محاکم اصلاً دوسیه ها (پرونده ها) نرسیده است. محمد دین که رئیس محکمه ابتداییه نظامی ولایت فراه است، به تاکید گفت که به هیچ وجه این دوسیه ها به محکمه مواصلت نورزیده است."

اما سه روز پیش محمد یونس رسولی، معاون والی فراه، در گفتگویی با بی بی سی گفت که دادگاه و دادستانی نظامی فراه بیش از ۴۰ مامور پلیسی که سه ماه پیش به اتهام فساد و سرقت، بازداشت شده بودند آزاد کرده اند.

آقای رسولی همچنین گفت که افراد عمده آنان فرار کرده و شماری از آنان به گروهها مخالف دولت پیوسته اند.

معاون والی فراه به صورت مشخص در پاسخ به این سوال که این ماموران توسط کدام مراجع آزاد شده اند، گفت: "از سوی دادگاه و دادستانی نظامی آزاد شده اند."

اما آقای رسولی در گفتگوی بعدی با بی بی سی اظهارات قبلی خود با بی بی سی را انکار کرد و گفت که او نگفته است که این ماموران پلیس از سوی دادگاه آزاد شده اند.

آقای رسولی گفت: "من نگفتم که محکمه این (ماموران پلیس بازداشت شده) را رها کرده است."

افزود افزود: " (پرونده آنان) به محکمه و سارنوالی (دادستانی) هیچ نرسیده بود. این ها افراد عادی بودند. تحقیقات در مورد آنان توسط خود پلیس جنایی صورت گرفته آزاد شدند، این ها آدمهای مطرحی نبودند، جرمی نداشتند."

عدم هماهنگی میان شماری از نهادهای دولتی افغانستان و ارائه معلومات ضد و نقیض توسط شماری از مقامات، گاهی باعث آن می شود که خبرنگاران در یافتن منبع و به دست آوردن اطلاعات دقیق با مشکلاتی مواجه شوند.

مطالب مرتبط