نشریات کابل: شنبه ۱۷ حوت

روزنامه های چاپ امروز کابل به تحلیل موضوعهای گوناگون، از جمله طرح نشست شماری از کشورهای حامی افغانستان در هلند پرداخته است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود طرح آمریکا برای برگزاری نشستی در باره افغانستان را مهم دیده و آن را از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای افغانستان با اهمیت دانسته است.

به نظر روزنامه، افغانستان در چند ماه اخیر تحولاتی را پشت گذاشته که این کشور را وارد مرحله ویژه کرده است. نویسنده تاکید کرده است که این تحولات ایجاب می کند که برای مشکلات این کشور راه حلی در سطحی ملی و بین المللی جستجو شود.

روزنامه همچنین معتقد است که کشورهای ایران و پاکستان در حل مشکلات افغانستان نقش برجسته ای دارند؛ به باور نویسنده به همین دلیل از این دو کشور برای شرکت در نشست هلند دعوت شده است.

روزنامه هشت صبح از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان انتقاد کرده که در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۳۸۸ مدارس، به طالبان "طالب جان" خطاب کرده است.

به نوشته هشت صبح، آقای کرزی در حالی به طالبان این گونه خطاب می کند که آنان "۶۵۰ مدرسه را بسته و ۴۰۰ هزار دانش آموز" را آموزش محروم کرده اند.

به عقیده روزنامه، آقای کرزی برای نفوذ در میان مخالفان با "لحنی عاطفی" به آنان "طالب جان" می گوید، در حالی که آنان پیش از این بارها درخواستهای آقای کرزی برای مصالحه را با حملات انتحاری پاسخ گفته اند.

روزنامه همچنین در ادامه پرسیده است که در صورتی که آقای کرزی به طالبان "جان" می گوید به کسانی که "قربانی اهداف" آنان می شوند، چه خطاب می کند.

روزنامه افغانستان با توجه به سخت شدن شرایط کار برای مهاجران افغان در ایران، دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده که شرایط کار را در داخل کشور برای آنان فراهم نکرده است.

به نظر روزنامه، سرانجام این مهاجران باید به کشور برگردند، اما دولت افغانستان به دلیل "ناتوانی و آلودگی به فساد" نتوانسته زمینه بازگشت آنان را به کشور هموار کند.

نویسنده در ادامه همچنین نوشته که با گرم شدن هوا و نزدیک شدن فصل بهار، ممکن است نگرانی صدها هزار مهاجر افغان در ایران جدی تر و بیشتر شود.

روزنامه راه نجات با توجه هشتم مارچ/مارس، روز بین المللی زن، وضعیت زندگی زنان افغان را "تاسفبار" خوانده و انتقاد کرده که تا حال زندگی زنان "تغییر چشمگیری" نکرده است.

روزنامه نشست هایی که در ارتباط با این روز در افغانستان برگزار می شود را "نمادین" دانسته و افزوده که بر عکس "فضاسازی های" سال های گذشته برای بهبود وضعیت زندگی زنان، وضعیت آن بدتر شده است.

به نظر راه نجات، به جایگاه زن در افغانستان به عنوان یک "جایگاه حقوقی" نگریسته شده و به عنوان "جایگاهی ارزشی" دیده نشده است. به عقیده نویسنده به همین دلیل تلاشها برای بهبود زندگی زنان نتیجه "معکوس" داده است.

مطالب مرتبط