روزنامه های کابل: ۱۸ حوت؛ کرزی و تاریخ انتخابات

اعلام حمایت حامد کرزی از برگزاری انتخابات در ماه اسد/خرداد (آگوست) و هشتم مارچ، روز جهانی زن از موضوعات مهم بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی که پیش از این در فرمانی گفته بود که انتخابات باید براساس قانون اساسی در بهار آینده برگزار شود، روز گذشته، ۱۷ حوت/اسفند، در یک نشست خبری اعلام کرد که برای حفظ "وفاق ملی" از برگزاری انتخابات در ماه آگوست حمایت می کند.

کمیسیون انتخابات ۲۹ اسد (۲۰ آگوست) را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات تعیین کرده است.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود نوشته است که آقای کرزی با حمایت از برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد، "می خواهد نشان بدهد که به استقلال کمیسیون انتخابات احترام دارد و از جانب دیگر او کسی نیست که مسبب نقض قانون اساسی شده است."

به نظر هشت صبح مخالفان آقای کرزی نیز با حمایت از برگزاری انتخابات در این تاریح، از "نقض قانون اساسی" حمایت کرده اند.

اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "منافع ملی بالاتر از هر مصلحتی است" نوشته که رئیس جمهوری تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات را برای "توسعه ثبات و امنیت" مورد تایید قرار داده است.

انیس در ادامه افزوده است که افغانستان در سه دهه گذشته انواع بحران ها را سپری کرده و امروز جامعه این کشور به "انواع آشتی و نعطاف" نیاز دارد.

روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد هم این موضوع را در صدر گزارشهای خبری و مطالب تحلیلی خود قرار داده و هیواد در سرمقاله خود طرح تشکیل حکومت انتقالی پس از ماه جوزا/خرداد را مخالف قانون اساسی دانسته است.

برخی از مخالفان سیاسی آقای کرزی گفته اند که دوره کاری او بر اساس قانون اساسی در اول جوزا پایان می یابد و از آن زمان تا برگزاری انتخابات قدرت به دست یک اداره انتقالی قرار گیرد.

هیواد افزوده است که این طرح مشروعیت هم ندارد و هر طرحی باید در چارچوب قانون مطرح شود. روزنامه همچنین تاکید کرده که همه باید ضمن خودداری از هر نوع "بهانه سازی"، براساس منافع ملی از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه حمایت کنند.

روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود نوشته که طرح تشکیل اداره موقت مشروعیت ندارد و در قانون اساسی هم به آن اشاره ای نشده است. ویسا افزوده که دولت کنونی با هشت میلیون رای مردم برگزیده شده و تا برگزاری انتخابات باید به کار خود ادامه دهد.

اما هفته نامه مجاهد در سرمقاله خود تاکید کرده است که "باید برای خلای قدرت پس از اول جوزای ۱۳۸۸ راه حلی جستجو شود."

به نوشته مجاهد، همه گروههای سیاسی اتفاق نظر دارند که دوره کاری آقای کرزی بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزا به پایان می رسد و پس از آن ادامه کار او مشروعیت ندارد.

روزنامه افغانستان نوشته است که این مشکل باید "به جای راهکارهای حقوقی، با رایزنیهای سیاسی" حل شود. زیرا به نظر نویسنده، در افغانستان تا حال تکیه کردن بر محورهای حقوقی نهادینه نشده و مورد پذیرش عام هم واقع نشده است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود به بهانه هشتم مارچ، روز جهانی زن، به وضعیت زندگی زنان افغان نگاه کرده و نوشته است که آنان در "عالم بی خبری کامل" زندگی می کنند و از "ابتدایی ترین خدمات اجتماعی" برخوردار نیستند.

به نظر چراغ زنان افغان "آسیب پذیرترین افراد" جامعه را تشکیل می دهند و در هفت سال گذشته آنان بجای آن که به عنوان عضو جامعه مطرح باشند، بیشتر به عنوان "ابزاری سیاسی و اقتصادی" مورد استفاده قرار گرفته اند.

روزنامه اراده بزرگداشت از روز هشتم مارچ در افغانستان را "نمادین و بی روح" دانسته و به بارو نویسنده این گونه بزرگداشتها در زندگی زنان اثری نداشته است.

اراده همچنین به این نظر است که "زن در افغانستان با دهها زنجیر بسته و با صدها بدبختی رو به رو است." نویسنده تاکید کرده است که در جامعه مرد سالار افغانستان باید تحولی در اندیشه مردان به وجود آید تا زنان بتوانند در کارها شرکت و در مورد زندگی خود فکر کنند.

مطالب مرتبط