نشریات کابل: سه شنبه ۲۰ حوت

استراتژی آمریکا در مورد مبارزه با نا امنی ها در افغانستان و برگزاری اجلاس اکو در ایران، از مسایل مهم بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان نوشته که مقامات آمریکایی و ناتو اخیرا یک بار دیگر به ابراز ناامیدی در مورد افغانستان و عملیات نظامی در آن شدت بخشیده اند.

این روزنامه نوشته که باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا اخیرا گفت که آمریکا در حال پیروزی در افغانستان نیست و پس از آن فرماندهان نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان نیز عین اظهارات را تکرار کردند.

نویسنده افغانستان به این باور است که ابراز این مسایل در شرایط کنونی که اداره اوباما در حال شکل دادن به استراتژی جدید در قبال افغانستان است، نوعی نا امیدی را در میان مردم افغانستان و احتمالا در سطح بین المللی بوجود می آورد. به نوشته روزنامه، این گونه اظهارات نشان می دهد که اداره جدید آمریکا نیز نسبت به وضعیت در افغانستان خوشبین نیست.

روزنامه هشت صبح نوشته که سخنگوی طالبان، این بار نیز پس از تاکید باراک اوباما به مذاکره با "طالبان میانه رو" گفت که طالبان "میانه رو و تندرو" ندارند و همه تحت یک فرماندهی واحد می جنگند.

این روزنامه به همین بهانه، از تلاش های حکومت کرزی برای مذاکره با گروه طالبان به شدت انتقاد کرده و نوشته است زمانی که طالبان خود داد می زنند که افراد میانه رو در میان آنان وجود ندارد، آقای کرزی با چه انگیزه ای تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکره بنشیند؟

هشت صبح افزوده که آقای کرزی زمانی که از مذاکره و آشتی با گروه طالبان حرف می زند، "زنان بیوه، مادران فرزند گم کرده و یتیم های بی سرپرست و درمانده" را فراموش می کند.

روزنامه دولتی هیواد به بهانه برگزاری اجلاس اکو در ایران و شرکت حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در آن، نوشته که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند نقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه بازی کند.

این روزنامه از شرکت کنندگان اجلاس اکو تقاضا کرده که اهمیت افغانستان را در مسایل اقتصادی و تجارتی از یاد نبرند و در زمینه بهبود وضعیت امنیتی در این کشور تلاش کنند تا از این طریق، تجارت در سطح منطقه بهبود یابد.