نقش مردم در جلوگیری از حمله به مکاتب

دختران دانش آموز (آرشیو )

به دنبال وقوع مورد تازه ای از حمله به مکاتب در افغانستان، وزارت معارف از بزرگان قومی، روحانیون و مردم خواسته است کمک کنند تا بیش از این کسی نتواند مکتبی را به آتش بکشد و نسل های آینده را از فراگیری دانش محروم کند.

این درخواست تازه در حالی مطرح می شود که چند روز پیش مکتبی در خوست به آتش کشیده شد و پنج صد دختر و پسر از ادامه آموزش محروم ماندند.

وزارت معارف افغانستان می گوید توانسته است به کمک اهالی محل، ریش سفیدان و روحانیون در این اواخر بیش از سی مکتب مسدود شده را بازگشایی کند.

در افغانستان در حال حاضر پنج و نیم میلیون کودک افغان به دلایل مختلفی از آموزش و تعلیم به دور مانده اند.

به نظر شما مردم چه نقشی می توانند در باز نگه داشتن دروازه های معارف و جلوگیری از حمله به ساختمان مکاتب داشته باشند، حکومت چه کاری در این زمینه باید انجام دهد و سهم نیروهای امنیتی را چگونه می بینید؟

این مسایل را در برنامه صدای شما که پنجشنبه (22 حوت) به صورت زنده از لندن پخش می شود، با حضور یک مقام ارشد وزارت معارف، بررسی می کنیم.

برای طرح سوال و نظر تان در جریان پخش برنامه به این شماره تلفن زنگ بزنید:

٠٠٤٤٢٠٧٨٣٦٠٣٣١

و یا به این نشانی انترنتی نامه بفرستید:

dari@bbc.co.uk