نشریات کابل: پنجشنبه ۱۲ حوت

کشته شدن یک روزنامه نگار در افغان در قندهار و صدور حکم نهایی در مورد پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای دارد.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود کشته شدن جاوید احمد، روزنامه نگار افغان را در شهر قندهار محکوم کرده و نوشته که عاملان این قتل، تلاش کردند "با بریدن زبان و دوختن لب، زخم آزادی بیان را خونچکان نگهداشتند."

نویسنده این مطلب، در ادامه تصمیم دادگاه عالی افغانستان در مورد بیست سال حبس به پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری را به بررسی گرفته است.

چراغ نوشته: "اگر تروریستان جاوید احمد را تحمل نتوانستند و او را به قتل رساندند، دادگاه عالی هم پرویز کامبخش را با وجود اسناد ناکافی و پراکنده در پرونده وی، به بیست سال حبس محکوم کرد."

این روزنامه افزوده: "یعنی کامبخش را نیز ترور کردند."

روزنامه دولتی انیس نیز سرمقاله خود را به کشته شدن جاوید احمد در قندهار اختصاص داده و نوشته با وجود تلاشهای دولت افغانستان در حمایت از آزادی بیان، روزنامه نگاران هنوز به شدت مورد تهدید و خشونت قرار دارند.

این روزنامه نوشته که روزنامه نگاران از سوی افرادی هدف قرار می گیرند که "به اصل آزادی بیان بی باور بوده و اطلاع رسانی را تهدیدی علیه خود می دانند."

نویسنده از نیروهای امنیتی خواسته که در زمینه تامین امنیت روزنامه نگاران توجه کرده و نگذارد "ناقضان حقوق بشر و قانون" به کشتار روزنامه نگاران ادامه دهند.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود عکس جاوید احمد را با عنوان "افغانستان؛ سرزمین مرگ خبرنگاران" چاپ کرده است.

این روزنامه ابراز نگرانی کرده که خشونت علیه روزنامه نگاران در افغانستان رو به افزایش بوده و افغانستان به یکی از خطرناک ترین محلات برای روزنامه نگاران تبدیل شده است.

همین روزنامه در مطلب دیگری در مورد حکم بیست سال حبس به پرویز کامبخش نوشته و از آنچه که "سکوت" در برابر صدور این حکم می خواند به شدت انتقاد کرده است.

در این مطلب آمده که روشنفکران، سیاستمداران و عالمان دینی افغانستان در برابر حکم بیست سال حبس به پرویز کامبخش "سکوت غم انگیز" اختیار کرده و "بی عدالتی" را تماشا می کنند.

نویسنده افزوده: "امروز همه در برابر زندانی شدن پرویز کامبخش سکوت می کنیم، اگر فردا ما را نیز به جرم های واهی مشابه گرفتار کردند، آنگاه چه کسی برای ما صدا درخواهد آورد؟"

این روزنامه افزوده که همه فکر می کنند اعتراض به تصمیم دادگاه عالی در مورد پرویز کامبخش، مخالفت با دین است و از این رو همه از ترس خاموش مانده اند.