"در افغانستان آزادی بیان داریم؛ اما امنیت نداریم"

گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده و نوشته است که روزنامه نگاران امنیت ندارند.

در این گزارش آمده است که در ماه جدی/ دی سال جاری هیاتی از سوی این نهاد به افغانستان سفر کرده و با شماری از روزنامه نگاران، افسران نیروهای ائتلاف، وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ،مشاور رسانه ای و سخنگوی رئیس جمهور،رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، و شماری از انجمن‌های روزنامه‌نگاران و نهاد های مدنی گفتگو کرده است.

گزارشگران بدون مرز در این گزارش قتل جاوید احمد خبرنگار افغان شبکه تلويزيون کانادایی، تعطیل شدن روزنامه پیام و تائیدحکم بیست سال زندان برای پرویز کامبخش از سوی دادگاه عالی را از مواردی بر شمرده که نشان می دهد آزادی بیان در افغانستان با خطر مواجه است.

این گزارش هم چنین کثرت رسانه ها و پدیدار شدن صدها رسانه بخصوص رادیو ها و تلویزیونهای خصوصی را، از دستاورد های دولت آقای کرزی شمرده است اما با اشاره به این که تاکید بر این که روزنامه نگاران حرفه ای در افغانستان مصئونیت ندارند، نوشته است که در افغانستان "آزادی بیان داریم اما مسئولیت نداریم".

در این گزارش آمده است که جامعه جهانی و دولت آقای کرزی نتوانسته اند آزادی بیان را در افغانستان ضمانت کنند و در قبال حفظ و پاسداری از آزادی بیان مسئول باشند.

رضا معینی مسئول افغانستان، ایران و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با بی بی سی گفت که "اگرچه چند صدایی و کثرت از مشخصه های اصلی رسانه ها در افغانستان است اما در رابطه به مسایل مذهبی هنوز در این کشور آزادی بیان وجود ندارد."

آقای معینی با اشاره به صدور حکم پرویزکامبخش، و همچنین پرونده غوث زلمی و قاری مشتاق گفت، " افغانستان یک کشور اسلامی است و باید به عقاید مردم احترام گذاشت اما به گفته او مواردی بوده است که از مسایل سیاسی و احساسات مذهبی مردم استفاده سیاسی شده است و ما یکی از توصیه های اصلی ما در این گزارش این است که باید از سوء استفاده از مسایل مذهبی با اغراض و اهداف سیاسی پرهیز شود."

یکی از توصیه های دیگر در این گزارش این است که باید روز نامه نگاران افغان سعی کنند که تمویل کنندگان رسانه ها و هیات تحریریه دیوار نفوذ ناپذیری ایجاد شود.

آنگونه که رضا معینی می گوید: "در افغانستان رسانه های وجود دارد که از سوی افراد و کشور های خاصی ایجاد شده و اداره می شوند و روزنامه نگاران افغان باید متوجه باشند که نباید اصول حرفه ای را زیر پا بگذارند روزنامه نگاران افغان باید یک منشور اخلاقی به وجود آورند."

رضا معینی معتقد است که روز نامه نگاران افغان بیشتر از هر کس دیگری می توانند به آزادی بیان کمک کنند.

در گزارش گزارشگران بدون مرز با اشاره به این که زمان برگزاری انتخابات نزدیک است بر ضرورت و نیاز آزادی بیان تاکید شده و در بخشی از آن آمده است که: "در حالی که به موعد انتخابات در سال ١٣٨٨ نزدیک می‌شویم. حضور رسانه‌های افغانستان برای قضاوت در باره آنکه چه کسی فردا بر کشور حکومت می‌کند، برای مردم و جوانان ضروری است."

این گزارش همچنین تاکید کرده است که مردم افغانستان و به ویژه جوانان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند و با شور و شوق از رسانه های خصوصی استقبال کرده‌اند، آزادی مطبوعات نه وسیله ای تزئینی که یک ضرورت است.