نخستین رئیس جمهوری افغانستان به خاک سپرده شد

محل دفن اجساد داوود خان و اعضای خانواده اش
Image caption داوود خان در یک کودتای بدون خونریزی، به نظام سلطنتی در افغانستان پایان داد و خود نخستین رئیس جمهور این کشور شد

جسد محمد داوود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان همراه با اجساد شانزده نفر از اعضای خانواده اش در کابل به خاک سپرده شد.

این اجساد حدود ده ماه پیش در حاشیه شرقی شهر کابل در نزدیک زندان پلچرخی از دو گور دسته جمعی کشف شدند.

وزارت صحت/بهداشت افغانستان و هیات ویژه ای که تشکیل شده بود، ظرف ماههای اخیر سرگرم شناسایی این اجساد و تعیین "محل مناسب" برای دفن آنان بود.

محمد داوود خان به دنبال کودتای نظامی هفتم ثور/اردیبهشت سال 1357 از سوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با جمعی از اعضای خانواده اش در کاخ ریاست جمهوری در کابل کشته شدند.

بسیاری از مردم در افغانستان باور دارند که داوود خان برنامه های خوبی برای پیشرفت و ترقی این کشور داشت اما کودتای هفتم ثور، فرصت عملی کردن این برنامه هارا از او گرفت.

ادای احترام

جسد داوود خان و اعضای خانواده اش، در یک مراسم رسمی، در یکی از تپه های سرسبز جنوب غرب شهر کابل که از این پس به نام "تپه داوود خان" مسما شده، به خاک سپرده شدند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دستور داده که پرچم های افغانستان در سراسر کشور و در نمایندگی های آن در کشورهای خارجی به حالت نیمه افراشته درآید.

Image caption داوود خان پنج سال در افغانستان رییس جمهور بود

پیش از به خاک سپاری رسمی جسد محمد داوود خان، مراسم خاصی در ریاست جمهوری در کابل برپا شد و در آن، مقام های ارشد افغان و خارجی به شمول حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به جسد داوود خان ادای احترام کردند.

محمد داوود خان، پسر کاکا/عموی محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان بود.

او از سال 1953 تا 1963 میلادی سمت نخست وزیری را برعهده داشت و از او به عنوان عامل اصلی چرخش نسبی سیاست خارجی افغناستان به سوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین یاد می شود.

در پی اعلام قانون اساسی جدید افغانستان توسط محمد ظاهر شاه و منع تصدی سمت های دولتی توسط اعضای خانواده سلطنتی، محمد داوود در سال 1963 از مقام نخست وزیری کناره گرفت.

در سال 1973، پادشاه افغانستان در یک کودتای بدون خونریزی به رهبری محمد داوود خان برکنار شد و داوود خان در نخستین بیانیه رسمی خود، نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد.

طرفداران داوود خان از او که پنج سال حاکمیت را در افغانستان در دست داشت، به عنوان بنیانگذار یک رشته اصلاحات اجتماعی در افغانستان یاد می کنند.

مطالب مرتبط