افغانستان و آبهایی که کنترل نمی شود

بند آب کجکی در هلمند
Image caption آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی آب، مقامات حکومت افغانستان اعلام کرده اند که برنامه های جدیدی را برای تنظیم بهتر آب در این کشور روی دست گرفته اند.

وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید در حدود هفت سال گذشته بیشتر از دو هزار برنامه جداگانه به هدف ایجاد سهولت ها برای استفاده بهتر از آب در افغانستان اجرا شده و دهها برنامه دیگر نیز روی دست است.

افغانستان با وجود داشتن منابع کافی آب، همه ساله با خشکسالی روبرو می شود و بیشتر آبهای آن به کشورهای همسایه سرازیر می شود.

براساس آمار رسمی، سالانه میانگین آبهای سرزمینی که در افغانستان تولید می شود، ۵۷ میلیارد مترمکعب است؛ اما مقامات می گویند کمتر از سی درصد این آبها در داخل افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد.

احمد فهیم بیدار، منشی شورای عالی مردمی ولایت کاپیسا می گوید صدها جریب زمین زراعتی که در کنار دریای پنجشیر واقع شده سالانه با خشکسالی شدید روبرو می شود.

آقای بیدار می گوید: "سالانه هزاران جریب زمین ما که در مسیر آب قرار دارد، در آب خیزی ها از بین می رود. سالانه هزاران نوع اشجار مختلف ما که در مسیر دریا است تخریب می شود. مردم ما در هنگام آب خیزی هیچ شبی آرام ندارند و نگران هستند که آب خانه ها را خراب نکند."

او می افزاید: "تمام خسارات این دریای خروشان به ما می رسد اما در آخر، همه این آب به پاکستان سرازیر می شود."

'مشکل درجه یک'

از سوی دیگر خیزش آبها به دلیل نبود دیوارهای استنادی، سالانه صدها جریب زمین زراعتی و خانه های را که در کناره های دریاهای بزرگ موقعیت دارند، تخریب می کند.

با آنکه وزارت انرژی و آب افغانستان از اجرای بیش از دو هزار برنامه جداگانه برای ایجاد سهولیت در استفاده از آبها در افغانستان خبر می دهند، اما بیشتر ساکنان افغانستان که به کارهای کشاورزی اشتغال دارند می گویند نتایج این برنامه ها محسوس نبوده است.

فیض الله ذکی، رییس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی در مجلس نمایندگان افغانستان نیز حکومت این کشور را مورد انتقاد قرار می دهد که در چند سال گذشته رسیدگی به وضعیت آبها در این کشور را در صدر برنامه های کاری خود قرار نداده است.

آقای ذکی می گوید: "کشور ما در حالی که ذخایر کافی آب دارد، تعداد بسیار زیاد دریاهای جاری در کشور است، اما اگر از من بپرسید که مشکل درجه یک توسعه در افغانستان چیست، برخورد ضعیف با آب را در ردیف اول قرار می دهم. این مشکل اصلی توسعه ما است."

دستاوردها و چالشها

اما وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید در چند سال گذشته در بخش ایجاد سهولتها برای استفاده بهتر از آبهای جاری، دستاوردهای داشته اند.

ترتیب قانون آب، تلاش برای جلوگیری از حفر غیرقانونی چاهها که سبب آلوده شدن آبها می شود، اصلاح شبکه های آبیاری و تلاش برای محکم سازی کناره های دریای آمو، از جمله همین دستاوردهاست که مقامات وزارت انرژی و آب از آن نام می برند.

مقامات افغان می گویند نبود هزینه های بزرگ مالی و ادامه ناامنی ها در بخشهای از جنوب غرب این کشور کار بازسازی شبکه های آب و بررسی وضعیت آبهای این کشور را با دشواری روبرو کرده است.

'تقسیم آب، تقسیم فرصتها'

کمبود آب نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در سالهای اخیر به عنوان یک معضل اساسی مطرح بوده است.

در حال حاضر براساس آمارهای جهانی، هشتاد کشور با کمبود آب روبرو اند. آلوده شدن آبها، ضایع شدن آب و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی کمبود آب در جهان شمرده می شود.

Image caption مصرف آب در افغانستان

سازمان ملل متحد به هدف ترغیب کشورها برای استفاده درست از آب و تنظیم بهتر آبها، روز بیست و دو مارچ/مارس را به عنوان روز جهانی آب اعلام کرده است.

امسال شعار سازمان ملل متحد در روز جهانی آب "تقسیم آب، تقسیم فرصتها" است. افغانستان نیز یکی از کشورهایست که بیشترین مقدار آب آن به کشورهای همسایه سرازیر می شود.

شجاع الدین ضیایی، معاون آب در وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید ایران براساس توافقنامه ای که در سال ۱۳۵۱ به امضا رسیده بود، از آب های افغانستان استفاده می کند اما هیچ توافقنامه ای با دیگر کشورهای همسایه که آب افغانستان به آنجا سرازیر می شود، وجود ندارد.

آقای ضیایی می گوید: "بین افغانستان و ایران توافقنامه وجود دارد که بین موسی شفیق، صدراعظم وقت افغانستان و عباس هویدا، صدراعظم وقت ایران به امضا رسیده و در حال حاضر نیز قابل اجرا است، اما در سه حوزه دیگر ما هیچ توافقی وجود ندارد."

گفته می شود هفتاد درصد سطح زمین پوشیده از آب است ولی تنها دو و نیم درصد این آبها شیرین و قابل استفاده اند. بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که کمبود آب در سطح جهان در سالهای آینده احتمالا سبب درگیریها و ایجاد اختلافها میان کشورهای خواهد شد که به گونه مشترک از آبهای مرزی استفاده می کنند.

در جهان ۲۶۱ رودخانه وجود دارد که هرکدام آنان دست کم از میان دو کشور میگذرد.