روزنامه های کابل:4 حمل؛ استراتیژی جدید آمریکا

طرح باراک اوباما برای داشتن "پالیسی خروج" از افغانستان و اظهارات تازه ای که در مورد افغانستان مطرح شده، به صورت گسترده ای در نشریات چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه هشت صبح با توجه به مصاحبه تازه باراک اوباما و طرح "پالیسی خروج" از افغانستان، نوشته که آمریکا همواره در پی منافع خود است و برای این کشور و سایر همپیمانانش تحقق دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان اهمیتی ندارد.

این روزنامه نوشته که طرح موضوع خروج آمریکا از افغانستان، بدون شک گروه طالبان را در اجرای حملات شان در افغانستان "جسورتر" خواهد کرد.

هشت صبح نوشته که در کنار این، اخیرا بحث گفتگو و مذاکره با طالبان نیز به شکل جدی تری مطرح می شود و نویسنده با توجه به این مسئله نسبت به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هشدار داده است.

روزنامه دولتی انیس به گزارش روزنامه گاردین توجه کرده که در آن از تلاشهای غرب برای ایجاد پست نخست وزیری در افغانستان گفته شده است.

نویسنده انیس به شدت از این طرح انتقاد کرده و نوشته است: "افغانستان به همکاری نیاز دارد، نه به مداخله"

انیس نوشته که طرح اینگونه مسایل، نه تنها اینکه نظام را در افغانستان با "مشکلات ناخواسته" روبرو می کند، بلکه بی اعتمادی را نیز در میان افغانها تقویت خواهد کرد.

این روزنامه افزوده: "در کشوری که رئیس جمهور به تاسی از دولت ۹ میلیون افغان به کرسی ریاست جمهوری رسیده است، و با مساعی دنیا صاحب قانون اساسی، پارلمان و قوه قضایی شده، چنین پیش داوری ها چه مفهومی دارد؟"

روزنامه افغانستان در مطلبی زیر عنوان "افغانستان؛ آغاز فصل جدیدی از خشونتها" نسبت به از سر گیری خشونتها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که فصل بهار و گرم شدن هوا، اگر برای مردم سایر کشورها آغازگر تلاشهای بیشتر و رونق کار و کشاورزی است، در افغانستان، این بیم را به همراه دارد که گروه های شورشی با گرم شدن هوا یک بار دیگر حملات خود را شدت خواهند داد.

این روزنامه از انفجار انتحاری که در نخستین روز سال خورشیدی در شرق افغانستان صورت گرفت و چندین کشته و زخمی برجا گذاشت، یاد کرده و به کنایه نوشته است: "سالی که نکوست از بهارش پیداست."