روزنامه های کابل: ۵ حمل

تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان و حضور طالبان در ساختار سیاسی افغانستان، از مسایل عمده در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه راه نجات تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را مهم دیده و نوشته "سازمان ملل همچنان در حاشیه" و با این تعبیر، نقش این نمایندگی را در تعاملات سیاسی هفت سال گذشته افغانستان، مورد انتقاد قرار داده است.

به نظر نویسنده راه نجات، سازمان ملل در این سالها، نقش بی طرف و نظارت کننده در افغانستان را نداشته و در کنار پیشبرد برنامه های غرب در افغانستان، در امور داخلی این کشور به گونه آشکار مداخله کرده است.

به نوشته راه نجات "فعالیت های مداخله گرانه" نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان سبب شده تا اعتماد و اطمینان مردم نسبت به برنامه های امدادرسانی این سازمان صدمه ببیند.

روزنامه هشت صبح مسئله گفتگو با طالبان و شرکت این گروه در انتخابات آینده را به بررسی گرفته و به نقل از سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان نوشته که آمریکا در حال یافتن راهی برای ایجاد یک حزب سیاسی طالبان در افغانستان است تا این حزب بتواند نامزد مشخصی را برای حضور در انتخابات معرفی کند.

هشت صبح اینگونه برخورد با مخالفان مسلح را "مصلحتی" و از روی اغراض سیاسی توصیف کرده است.

نویسنده هشت صبح به این نظر است که اگر قرار بود طالبان در نظام سیاسی افغانستان حضور یابند، چرا این کار هفت سال پیش انجام نشد؟

این روزنامه در اخیر مطلب خود این سوال را مطرح می کند که "حزب طالبان" براساس کدام اصول و ارزشها جواز فعالیت بدست خواهد آورد؟

هفته نامه آگاه نیز در مطلبی مشابه به نقش طالبان در ساختار سیاسی آینده افغانستان توجه کرده است.

به نوشته این هفته نامه، در صورتی که طالبان منافع آمریکا را صدمه نزنند، این کشور با حضور آنها در افغانستان مشکلی نخواهد داشت.

هفته نامه آگاه نوشته که تروریسم یک تهدید بین المللی است و جامعه جهانی ملزم به از بین بردن آن است؛ در غیر این صورت، به باور نویسنده، جهان باید یک بار دیگر شاهد یازدهم سپتامبر باشد.

روزنامه افغانستان پیش بینیی کرده است که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان که قرار است در پایان ماه مارچ/مارس در کنفرانس هالند ارایه شود، یک برنامه ناقص بوده و دستاورد مشخصی نخواهد داشت.

به نوشته این روزنامه، مشکل افغانستان چنان عمیق و گسترده است که برای حل آن به برنامه درازمدت با هزینه های کلان نیاز است.

مطالب مرتبط