23 درصد افزایش در درآمد داخلی افغانستان

اسکناس / افغانی
Image caption مقام های افغان می گویند سعی دارند تا سال آینده بتوانند بودجه عادی این کشور را از درآمد های داخلی تامین کنند

وزارت مالیه/ دارایی افغانستان می گوید در آمد داخلی این کشور در سال گذشته خورشیدی به بیش از 41 ملیارد افغانی رسیده است و این رقم 23 در صد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان، ایجاد اصلاحات در گمرک ها و عملی شدن قوانین جدید گمرگی را از دلایلی افزایش درآمد در این کشور اعلام کرده است. مقام های وزارت مالیه همچنین گفته اند که وزرات های خارجه و مخابرات در سال گذشته بیشترین درآمد را داشته اند.

این درحالی است که 50 درصد بودجه عادی افغانستان از کمک های جامعه جهانی تامین می شود وزارت مالیه این کشور می گوید تلاش خواهد کرد هر چه زود تر بودجه عادی را از درآمد های داخلی تامین کند.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه این کشور نبود ظرفیت کاری و فساد اداری را از مهم ترین چالشهایی بر شمرد که به گفته او مانع شده است تا بودجه عادی این کشور از نیازمندی به کمک های خارجی بیرون شود.

آقای زاخیلوال تاکید کرد که افغانستان تا سال آینده قادر خواهد شد تا بودجه عادی اش را از درآمد های داخلی تامین کند.

وزیر مالیه افغانستان با اشاره به میزان در آمد داخلی کشورش در سال گذشته گفت: " افغانستان درحال رفتن به سوی خود کفایی است."

درحالی که افغانستان یک کشور در حال باز سازی است و در همه عرصه ها شدید نیاز به کار و پول وجود دارد اما گزارش سالانه وزارت مالیه این کشور نشان می دهد که شماری از وزارتخانه ها در سال گذشته نتوانسته اند بودجه ای توسعه را که به آنها اختصاص یافته بود مصرف کند.

بودجه توسعه ای که صد در صد از کمک های خارجی تامین می شود عمدتا در پروژه های زیربنایی چون تامین انرژی، بهداشت، بازسازی جاده ها و تقویت سیستم آب رسانی و زراعتی به مصرف می رسد.

آنگونه که مقام های وزارت مالیه می گویند به دلیل نبود طرح و برنامه کاری مشخص در برخی از وزات خانه ها، آنها نتوانسته اند پولی را که در اول سال مالی گذشته در خواست کرده بودند و به آنها اختصاص یافته بود مصرف کنند.

وزارت های صحت، مخابرات، مالیه و وزارت انرژی و آب جز وزارت خانه هایی به حساب آمده اند که بیشترین پول را در سال گذشته مصرف کرده اند.